Σημαντικό μερίδιο της αγοράς «πράσινων προϊόντων» για τον οικιακό-κτηριακό τομέα, έχει αποσπάσει η Τράπεζα Πειραιώς

Σημαντικό μερίδιο της αγοράς «πράσινων προϊόντων» για τον οικιακό-κτηριακό τομέα, έχει αποσπάσει η Τράπεζα Πειραιώς, χάρη στα χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχει αναπτύξει, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια και σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Βάσει στοιχείων της ΔΕΗ, από την αρχή εφαρμογής του νόμου παραγωγής ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ποσοστό 32% επί των ενεργοποιημένων συνδέσεων της ΔΕΗ για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιωτών έως 10 kWp (777 χορηγήσεις επί 2.424 συνδέσεων, στοιχεία έως 29/4/2011). Στοιχεία ΔΕΗ 29/04/2011
  • Από την αρχή του έτους, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς κατέχουν ποσοστό 41,6% στον ίδιο τομέα (528 χορηγήσεις επί 1.267 συνδέσεων, στοιχεία έως 29/4/2011). Στοιχεία ΔΕΗ 29/04/2011
  • Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Μέχρι σήμερα έχει παραλάβει  πάνω από 13.000 αιτήσεις δανείων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από τις οποίες έχουν ήδη προκύψει 3.450 αιτήσεις υπαγωγής. Η Τράπεζα συνεχίζει δυναμικά την υποστήριξη του προγράμματος με στόχο την αύξηση των αιτήσεων υπαγωγής πελατών της.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ