Ηγετική θέση της Eurobank στα Πράσινα Δάνεια Κατοικίας

Την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει κατακτήσει η Τράπεζα Eurobank EFG, δανειοδοτώντας το 50% περίπου των ελληνικών νοικοκυριών τα οποία μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης εγκατέστησαν οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο για την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων η Eurobank έχει ενισχύσει την αγορά με περισσότερα από 50 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανταποκρινόμενη άμεσα στα προγράμματα της πολιτείας παρουσίασε πρώτη τον Ιούλιο του 2009 το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Φωτοβολταϊκά, δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη που πληροί τις προϋποθέσεις, να αξιοποιήσει τα κίνητρα του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και να εγκαταστήσει ένα Φ/Σ στην ταράτσα ή τη στέγη του σπιτιού του με 100% χρηματοδότηση.

Τον Ιανουάριο του 2010 η Τράπεζα παρείχε τη δυνατότητα χρηματοδότησης με εκχώρηση της σύμβασης της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (Απρίλιος 2011) της ΔΕΗ, περίπου 2.500 κατοικίες είχαν εγκαταστήσει οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 80% έχει κάνει χρήση τραπεζικού δανεισμού.

Από το σύνολο των κατοικιών που χρηματοδοτήθηκαν με τραπεζικό δανεισμό για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, το 50% έχει χρηματοδοτηθεί από την Eurobank EFG, φέρνοντας έτσι την τράπεζα στην πρώτη θέση των χρηματοδοτήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων.

Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει επίσης στη διαχείριση του επιδοτούμενου Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον», παρέχοντας μέσω των καταστημάτων της, την κατάλληλη ενημέρωση και υποστήριξη προς τους ενδιαφερόμενους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, έχει εγκρίνει για δανειοδότηση το 68% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 3.700 αιτήσεις υπαγωγής, καθιστώντάς τη βασικό αρωγό του προγράμματος.

Με την ευρεία γκάμα των Πράσινων Δανείων Κατοικίας, ο Όμιλος της Eurobank EFG με τον ισχυρό οικολογικό προσανατολισμό, συμβάλλει στην προσπάθεια αναβάθμισης αφενός της ποιότητας ζωής των ελληνικών νοικοκυριών και παράλληλα στην εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ