Έκθεση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την εταιρεία Facets, ολοκληρώθηκε η έκθεση με τίτλο: «Κλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και ευκαιρίες». Η σύνταξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τo WWF Ελλάς και έχει στόχο τη γενική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία.


Στο πρώτο μέρος της έκθεσης δίνονται βασικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη και τον άνθρωπο.

Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία ανασκόπηση των κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που επηρεάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα climabiz, μπορείτε να επισκεφθείτε την Iστοσελίδα: www.climabiz.gr.

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένη την έκθεση με τίτλο: «Κλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και ευκαιρίες».
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ