Νέα έρευνα από την Τράπεζα Πειραιώς για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την εταιρεία Facets, ολοκληρώθηκε η έρευνα με τίτλο: «Κλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και ευκαιρίες». Η έκθεση συντάχθηκε από το WWF Ελλάς και εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, ως μιας βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής για την Ελλάδα. 

Το climabiz είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που προετοιμάζει την αγορά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, δίνοντας  έτσι στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα έχει στόχο τη γενική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία. Στο πρώτο μέρος της έκθεσης δίνονται βασικές πληροφορίες για το πώς η  κλιματική αλλαγή  επηρεάζει τον πλανήτη και τον άνθρωπο. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία ανασκόπηση των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η έκθεση βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του προγράμματος: www.climabiz.gr/page/164/paradotea.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ