Το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Πεντελικό Όρος είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου

Ως απόφαση προς την σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού την απόρριψη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού μεγαθήριου στην αναδασωτέα περιοχή του Όρους Πεντέλης. Η περίπτωση της Πεντέλης όμως, αποτελεί μία μόνο από τις άστοχες χωροθετήσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον ελλαδικό χώρο, καθώς σήμερα εκκρεμούν δεκάδες αιτήσεις έργων ΑΠΕ με περιβαλλοντικά επιπόλαιο σχεδιασμό εντός σημαντικών περιοχών για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές παραμέτρους σχετικά με την πολιτική ανάπτυξης των ΑΠΕ τις οποίες οι οργανώσεις καλούν τον Υπουργό να εφαρμόσει και στις υπόλοιπες ευάλωτες φυσικές περιοχές της Ελλάδας:
  • η προώθηση των ΑΠΕ δε θα πρέπει να συγκρούεται με την προστασία της βιοποικιλότητας
  • η έμφαση στις μεσαίες και μικρές-οικιακές εφαρμογές ΑΠΕ, σε αντίθεση με τη σημερινή πραγματικότητα, θα βοηθήσει την προώθηση των ΑΠΕ και παράλληλα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεπείς προς τις παραπάνω θέσεις τους διεκδίκησαν την απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας. Όμως το δύσκολο έργο διασφάλισης των ευάλωτων φυσικών περιοχών της Ελλάδας από τις επιπτώσεις της άναρχης εγκατάστασης ΑΠΕ παραμένει. Μία ματιά στο χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στις υπό εξέταση αιτήσεις για έργα ΑΠΕ αναδεικνύει τις πολλαπλές αποτυχίες της διοίκησης να σχεδιάσει την εγκατάσταση ΑΠΕ σε σωστή κλίμακα και σε περιοχές που δεν θα πλήγεται η βιοποικιλότητα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπό αδειοδότηση αιολικών πάρκων με προβληματική χωροθέτηση είναι ο σταθμός 111 ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στη νότια Σκύρο σε έκταση της Εκκλησίας όπου φιλοξενείται η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αποικία του παγκοσμίως απειλούμενου Μαυροπετρίτη Falco eleonorae, καθώς και πολλά σημαντικά ενδημικά είδη χλωρίδας. Επίσης, ο σταθμός 313 ανεμογεννητριών στα νησιά Χίο-Λήμνο-Λέσβο χωροθετημένος κατά 70% εντός ΖΕΠ στις οποίες αναπαράγεται ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του παγκοσμίως απειλούμενου Σμυρνοτσίχλονου Emberiza cineracea, καθώς και οι σταθμοί στη ΖΕΠ «Όρη Ανατολικής Λακωνίας» που χωροθετούνται μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους μεσογειακούς μεταναστευτικούς διαδρόμους από όπου διέρχονται χιλιάδες πουλιά κάθε χρόνο.

Έργα σε φυσικές περιοχές που θα έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά σχεδιάζονται μακριά από το κέντρο της Αθήνας, σπανίως τυγχάνουν της προσοχής των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων της πρωτεύουσας, σε αντίθεση με την περίπτωση της Πεντέλης. Παρόλα αυτά η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα για την ποιότητα ζωής όλων ανεξαίρετων των πολιτών της χώρας και η προώθηση των ΑΠΕ θα πρέπει να γίνεται με τα ίδια κριτήρια σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι η ορθή απόφαση μη αδειοδότησης του φωτοβολταϊκού μεγαθήριου στο Πεντελικό Όρος θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή ώστε η Πολιτεία να μην «καταπίνει την κάμηλο» της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε φυσικές και προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Πληροφορίες:
  • Μαλαμώ Κορμπέτη, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ.: 210 822 8704
  • Δάφνη Μαυρογιώργου, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τηλ.: 210 322 5245.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ