O κ. Ανανίας Αρβανιτίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Διοίκησης Πωλήσεων & Marketing της PressiousArvanitidis, δίνει συνέντευξη στη EuroCharity

PressiousArvanitidis – Ο πολύτιμος & πιστοποιημένος κατά FSC συνεργάτης στην εκτύπωση

Η εταιρεία γραφικών τεχνών & εκτυπώσεων PressiousArvanitidis, δεν είναι απλά ο πολύτιμος συνεργάτης στην εκτύπωση, αλλά αποτελεί τη μόνη πιστοποιημένη κατά FSC εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, τη μοναδική εταιρεία που μπορεί να κάνει κάθε λευκή κόλα χαρτί πιστοποιημένα φιλική προς το περιβάλλον.

Συναντήσαμε τον κ. Ανανία Αρβανιτίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Διοίκησης Πωλήσεων & Marketing και συζητήσαμε μαζί του, ώστε να μάθουμε περισσότερα για την πιστοποίηση κατά FSC, την πιστοποίηση που η PressiousArvanitidis, μέλος της EuroCharity στον τομέα της Πράσινης Οικονομίας, διαθέτει.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται η εταιρεία σας και ποιες οι υπηρεσίες της;
Η PressiousArvanitidis δραστηριοποιείται από το 1973 στον τομέα των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο. Στο ενεργό μας πελατολόγιο έχουμε περισσότερες από 600 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, στις οποίες προσφέρουμε μεγάλο εύρος προϊόντων, υπηρεσιών και προτάσεων σε όλες τις ανάγκες εκτύπωσης που ενδέχεται να προκύψουν, λειτουργώντας ουσιαστικά και ως σύμβουλοι έντυπης επικοινωνίας.

Η εταιρεία σας υποστηρίζει και υλοποιεί την υιοθέτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης με γνώμονα την αειφορία. Πώς ορίζετε τη σχέση ανάπτυξης – αειφορίας;
Στο παρελθόν στο «βωμό της ανάπτυξης» πάρθηκαν από πολλές επιχειρήσεις πρωτοβουλίες, οι οποίες ήταν άκρως επιβαρυντικές και επιβλαβείς για το περιβάλλον. Δυστυχώς, οι συνέπειες των πρωτοβουλιών αυτών έχουν ήδη γίνει εμφανείς. Το ευχάριστο όμως είναι ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που έχουν αντιληφθεί τα σφάλματα του παρελθόντος και εφαρμόζουν πλέον πρακτικές με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την ανάπτυξη που υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς ως εταιρεία θεωρούμε ότι η ανάπτυξη και η αειφορία είναι δυο έννοιες οι οποίες οφείλουν να συνυπάρχουν σε κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, καθώς μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν και οι επόμενες γενιές να ωφεληθούν από τους καρπούς των σημερινών μας  δράσεων.

Ποίες πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει ως εταιρεία, ώστε να υποστηρίξετε το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης;
Η δραστηριότητα της PressiousArvantidis είναι προσανατολισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από πολλές πρωτοβουλίες που έχει πάρει η εταιρεία μας. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέλου ανάπτυξης που υιοθετούμε με γνώμονα την αειφορία, είναι η πιστοποίηση κατά FSC, που εδώ και 16 μήνες διαθέτουμε. Με τον τρόπο αυτό, συνεισφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας, ώστε η διαχείριση των δασών να πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο, με σεβασμό απέναντι στους φυσικούς βιότοπους και στα δικαιώματα των τοπικών κοινοτήτων.

Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά περιβαλλοντικών προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνουν την ευαισθησία μας σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και αποδεικνύουν έμπρακτα την πράξη την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001, με το οποίο έχουμε πιστοποιηθεί από την TÜV AUSTRIA.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΣΣΕΔ), υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων, ηλεκτρολογικού υλικού και μελανιών. Επιπλέον, φροντίσουμε για την ομαδική μεταφορά του προσωπικού με οχήματα της εταιρείας και την εκπαίδευση των ανθρώπων της εταιρείας σε θέματα ανακύκλωσης, καλλιεργώντας μια πράσινη κουλτούρα – νοοτροπία, ενώ προετοιμαζόμαστε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πανέλων στην οροφή των εγκαταστάσεών μας, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές.

Κύριε Αρβανιτίδη, θα θέλατε να μας δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την πιστοποίηση κατά FSC που διαθέτει η εταιρεία σας;
Η PressiousArvanitidis είναι εδώ και 16 μήνες μέλος της «FSC αλυσίδας επιτήρησης» και αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία εκτυπώσεων στην Ελλάδα από το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (Forest Stewardship Council – FSC), ένα διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό που ιδρύθηκε με σκοπό την υποστήριξη των δασών του πλανήτη. Η πιστοποίηση αυτή, μας επιτρέπει ως μέλη της «FSC αλυσίδας επιτήρησης» να πιστοποιούμε με τη σειρά μας τα προϊόντα έντυπης επικοινωνίας που παράγουμε, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη χαρτί πιστοποιημένο κατά FSC.

Τι σημαίνει το γεγονός ότι ένα έντυπο είναι πιστοποιημένο κατά FSC;
Η πιστοποίηση κατά FSC ενός εντύπου σημαίνει πως όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία ξεκινά από την επαλήθευση της πηγής ενός προϊόντος ξυλείας στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού και ολοκληρώνεται με την παραγωγή του τελικού προϊόντος, ελέγχονται και πιστοποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, η επιτήρηση περιλαμβάνει την επιθεώρηση και τον έλεγχο του εδάφους προέλευσης της ξυλείας και του ξυλοπολτού, καθώς και την παρακολούθησή τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής μέχρι τον τελικό χρήστη, δηλαδή από τη χαρτοβιομηχανία μέχρι τη διανομή και την εκτύπωση από μια εταιρεία εκτυπώσεων πιστοποιημένη κατά FSC. Πρακτικά δηλαδή, αν κάποια από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής ενός εντύπου δεν είναι πιστοποιημένη, τότε η «FSC αλυσίδα επιτήρησης» έχει σπάσει και δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πιστοποιημένο κατά FSC προϊόν εκτύπωσης.

Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι το εκάστοτε πιστοποιημένο κατά FSC προϊόν εκτύπωσης είναι πιστοποιημένα φιλικό προς το περιβάλλον. 

Η αγορά στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα έντυπης επικοινωνίας γνωρίζει για την πιστοποίηση κατά FSC;
Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι η αγορά είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, η γνώση για την κατά FSC πιστοποίηση στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη και πολλές φορές και λανθασμένη, καθώς πλανώνται αρκετοί μύθοι ως προς την πιστοποίηση, ενώ οι εταιρείες δε γνωρίζουν ότι υπάρχουν πρακτικές, όπως η πιστοποίηση κατά FSC, που τους επιτρέπουν να το κάνουν αυτό, αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα. Για το λόγο αυτό και ως η μοναδική πιστοποιημένη κατά FSC εταιρεία του κλάδου μας, αναλαμβάνουμε ταυτόχρονα έναν εκπαιδευτικό ρόλο, ενημερώνοντας για τον Οργανισμό, τις δράσεις και το σκοπό του, καθώς και για τα οφέλη της κατά FSC πιστοποίησης των εντύπων των συνεργατών μας.

Αν αποδίδατε ένα χαρακτηρισμό στο χρονικό διάστημα που διαθέτετε την κατά FSC πιστοποίηση τι θα λέγατε;
Τους 16 μήνες της κατά FSC πιστοποίησης της εταιρείας μας θα τους χαρακτήριζα σαν μια περίοδο που είχαμε το ρόλο του «εκπαιδευτή», με την έννοια ότι είχαμε τη χαρά και αναλάβαμε να ενημερώσουμε πολλές εταιρείες της ελληνικής αγοράς για τον Οργανισμό, τις δράσεις και το σκοπό του, καθώς και για το λόγο για τον οποίο αξίζει να γίνει μια εταιρεία μέλος της κατά FSC αλυσίδας επιτήρησης, πιστοποιώντας κατά FSC τα έντυπά της.

Υπάρχουν άλλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες χρησιμοποιούν κακόβουλα το λογότυπο της πιστοποίησης, χωρίς να είναι οι ίδιες πιστοποιημένες;
Δυστυχώς η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική. Δε είναι δηλαδή λίγες οι περιπτώσεις, που πέφτουν στα χέρια μας έντυπα που έχουν τυπωθεί από μη πιστοποιημένες εκτυπωτικές μονάδες και παρόλα αυτά χρησιμοποιούν παράνομα και λανθασμένα το λογότυπο του FSC. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό και αποδεικνύει ότι υπάρχουν ακόμη εταιρείες οι οποίες δε σέβονται το συνεργάτη τους, τον οποίο εξαπατούν, δε σέβονται τον ίδιο τον οργανισμό του FSC και φυσικά τον ίδιο τους τον εαυτό.

Υπάρχει κάποιος τρόπος να επιβεβαιωθεί αν μια εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά FSC; Επίσης, πως αποδεικνύεται η κατά FSC πιστοποίηση ενός εντύπου;
Αναφορικά με το πρώτο σας ερώτημα, στον ίδιο τον ιστοχώρο του FSC (www.fsc.org), υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, στην οποία είναι καταχωρημένες όλες οι πιστοποιημένες κατά FSC εταιρείες. Εκεί, μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει αν κάποια εταιρεία είναι στην πραγματικότητα πιστοποιημένη κατά FSC. Όσον αφορά τα ίδια τα έντυπα, η πιστοποίησή τους αποδεικνύεται από την τοποθέτηση του λογοτύπου της κατά FSC πιστοποίησης. Το λογότυπο αυτό μπορεί να εμφανίζεται και να εκτυπώνεται μόνο από εταιρείες που ανήκουν στη «FSC αλυσίδα επιτήρησης», όπως είναι η PressiousArvanitidis. Χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη σήμανση είναι το σημείο, όπου εμφανίζεται ο μοναδικός κωδικός της πιστοποίησης, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Οργανισμού, με τη διαδικασία που προαναφέραμε.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ