Πιστοποίηση κατά ISO των σταθμών ανεφοδιασμού οχημάτων με φυσικό αέριο

Πιστοποιήθηκαν κατά ISO οι σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με φυσικό αέριο στην Ανθούσα και στα Άνω Λιόσια. O Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas, απένειμε στη ΔΕΠΑ πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των διεθνών προτύπων ISO 14001 και OHSAS 18001, για το Σύστημα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία. Κύριος γνώμονας της ΔΕΠΑ αποτελεί τόσο η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων, όσο και η περιβαλλοντική διαχείριση όλων των αποβλήτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις των σταθμών, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εκδήλωση της παραλαβής των πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2012, στο σταθμό της Ανθούσας, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της TÜV Hellas κ. Σάββα Πελτέκη και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ, κ. Σπύρου Παλαιογιάννη.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ