Ο όμιλος Eurobank εκδίδει τον Ετήσιο Απολογισμό 2011

Στην περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διανύουμε, η εταιρική υπευθυνότητα συνεχίζει να αποτελεί για τον όμιλο Eurobank κυρίαρχο πυλώνα της φυσιογνωμίας του, o οποίος λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με την επιχειρηματική του δράση.

Από την εποχή της ίδρυσής του το 1990, ο όμιλος Eurobank συνδυάζει την επιχειρηματική του δραστηριότητα με δράσεις ευθύνης έναντι των κοινωνικών του εταίρων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Εργαζόμενοι, οι Πελάτες, οι Μέτοχοι, η Κοινωνία στο σύνολό της και το Περιβάλλον. Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου βασίζεται αφενός στη συνέπεια της κατεύθυνσης των δράσεων και στο μακροχρόνιο προγραμματισμό και αφετέρου στην ανάπτυξη σχέσεων με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις.

Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσα στο 2011, το οποίο αποτέλεσε τη δυσκολότερη ίσως χρονιά της πρόσφατης ιστορίας της χώρας, η Eurobank εστίασε στην προσπάθεια ανάδειξης της επιχειρηματικότητας σε πρωταρχικό παράγοντα για την έξοδο από την κρίση και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό και πέρα από τα τρέχοντα προγράμματα στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και της προστασίας του Περιβάλλοντος, η Τράπεζα υλοποίησε νέες πρωτοβουλίες για την Καινοτομία και την επιχειρηματική Εξωστρέφεια.

Παράλληλα, παρουσίασε το πρώτο πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης (financial literacy) στην Ελλάδα, με τίτλο «moneypedia», το οποίο εστιάζει σε θέματα που αφορούν στη γνώση για το χρήμα και τις τράπεζες και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Παρακαλούμε όπως βρείτε παρακάτω τον Ετήσιο Απολογισμό 2011 όπου, μεταξύ άλλων, περιγράφονται οι κυριότερες δράσεις του ομίλου Eurobank στο πεδίο της βελτίωσης της σχέσης με τους πελάτες και της στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς και της προστασίας του Περιβάλλοντος. Οι δράσεις αυτές αφορούν σε όλες τις χώρες παρουσίας του ομίλου και αποτυπώνονται με οικονομικά στοιχεία στο Κοινωνικό του Προϊόν.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ