Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ δημοσιεύει τον απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2011

Σε αυτόν τον απολογισμό (τον 2ο κατά σειρά), ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, ενσωμάτωσε τις δράσεις των εταιρειών του και ταυτόχρονα ωρίμασε τη δομή της λογοδοσίας του, χρησιμοποιώντας το πρότυπο GRI (έκδοση G3.1) και ανεβάζοντας το Επίπεδο Εφαρμογής αυτού, από C σε A.

Ο απολογισμός δημοσιεύεται σε ετήσια βάση στην Ιστοσελίδα του Ομίλου για λόγους σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης, τον απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2011 του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, μπορείτε να βρείτε συνημμένο παρακάτω.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ