Συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο συνέδριο «Leadership Strategy For Stability Progress and Prosperity in Europe»

Στις 8 & 9 Οκτωβρίου 2012, έλαβε χώρα στη Λευκωσία της Κύπρου το διεθνές συνέδριο «THE CYPRUS-EU PRESIDENCY SUMMIT: Leadership Strategy For Stability Progress and Prosperity in Europe» του Economist.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κύπρου και τελέστηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύκλοι εργασιών αφιερώθηκαν στη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διερεύνηση του ενεργειακού τοπίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εκπροσώπησε με ομιλία ο Υφυπουργός κ. Μάκης Παπαγεωργίου. Στις εργασίες συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και παρευρέθησαν  κορυφαία στελέχη του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Εκ μέρους της ΔΕΠΑ παρέστη ως ομιλητής ο Δρ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος / Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε εκτός των άλλων ότι, η ευρωπαϊκή αγορά, η οποία είναι η ωριμότερη στον κόσμο, παρουσιάζει αυξανόμενο έλλειμμα ποσοτήτων (υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 100 δις κυβ. μέτρα έως το 2025, κυρίως λόγω της μείωσης της εσωτερικής παραγωγής). Ο Δρ. Καραγιαννάκος τόνισε ότι το φυσικό αέριο της «λεκάνης της Λεβαντίνης» μπορεί να μεταφερθεί στις Ευρωπαϊκές αγορές είτε υπό μορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου είτε με την κατασκευή αγωγού μέσω της Ελλάδας, σε περίπτωση δε που υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για εξαγωγή, μπορούν να υλοποιηθούν και οι δύο λύσεις.

Τέλος ο Δρ. Καραγιαννάκος επεσήμανε ότι σε σχέση με έναν τερματικό σταθμό υγροποίησης, η επιλογή του αγωγού μεταφοράς αποτελεί την πλέον προσοδοφόρα λύση για τους παραγωγούς, δεδομένου ότι προϋπόθεση για την κατασκευή ενός αγωγού είναι η υπογραφή μακροχρόνιων συμβολαίων με τους αγοραστές, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάλογα έσοδα στους παραγωγούς και ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ