Διεθνής αναγνώριση των μελετών & αναλύσεων της VRS

Η Valuation & Research Specialists (VRS) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα σημαντικά βήματα διεθνούς αναγνώρισης των μελετών και χρηματιστηριακών της αναλύσεων, που έγιναν στη διάρκεια του έτους 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία του διεθνούς οίκου THOMSON REUTERS, οι αναλύσεις και μελέτες της VRS διαβάζονται σήμερα από ένα σημαντικό αριθμό επαγγελματιών στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές κεφαλαίου του κόσμου. Ειδικότερα τις αναλύσεις της VRS παρακολουθούν διαχειριστές κεφαλαίων και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι από τις αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης, της Ασίας και του Ειρηνικού, με ενδεικτικές χώρες προέλευσης αναγνωσιμότητας να είναι οι Η.Π.Α., Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία, Ιταλία, Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία μεταξύ άλλων.

Μέσω των αναλύσεων και μελετών της, η VRS καλύπτει εισηγμένες και μη εταιρίες, κλαδικές αγορές, καθώς και αγορές χρεογράφων. Επίσης πραγματοποιεί και δημοσιοποιεί σειρά επιστημονικών και ακαδημαϊκών ερευνών χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Τέλος, η VRS την τρέχουσα περίοδο εξετάζει επίσης την εκπόνηση και διάθεση σε ενδιαφέρομενα μέρη εξειδικευμένων αναλύσεων, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν και παραμέτρους εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ