Νέα υπηρεσία ESG Metrics Report από τη EuroCharity σε συνεργασία με τον Οίκο Έρευνας & Ανάλυσης VRS

Μια νέα υπηρεσία εγκαινιάζει η EuroCharity για τα μέλη της, σε συνεργασία με τον Οίκο Έρευνας & Ανάλυσης VRS (Valuation & Research Specialists). Η υπηρεσία με την ονομασία ESG Metrics Report (Environment, Social, Governance) απευθύνεται στις εισηγμένες εταιρείες-μέλη της EuroCharity και αποτελεί μια ηλεκτρονική αναφορά η οποία αποσκοπεί στην άρτια και συνοπτική ενημέρωση των stakeholders και για την οικονομική και αειφόρο επίδοση των εταιρειών.

Η ειδική αναφορά αναλύει την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική επίδοση των εταιρειών με βάση χρηματιστηριακά στοιχεία, ετήσιες οικονομικές αναφορές καθώς και απολογισμούς υπευθυνότητας των εταιρειών. Μέσα από ειδικούς πίνακες και διαγράμματα, προσφέρει μια συνολική εικόνα για την εταιρεία, και στοιχειοθετεί το υπεύθυνο προφίλ της, δημιουργώντας έτσι μια πολύτιμη βάση δεδομένων για τους κοινωνικούς εταίρους.

Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αναφορά είναι: Τιμή μετοχής, συγκριτική παράθεση της οικονομικής αξίας, της κερδοφορίας, των περιβαλλοντικών επενδύσεων αλλά και του ανθρώπινου κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα τελευταία τρία έτη.  

Η νέα υπηρεσία αφορά σε εταιρικά μέλη της EuroCharity, ενώ είναι διαθέσιμη και στα portal www.eurocharity.gr/en και www.eurocharity.eu

Με τη νέα αυτή υπηρεσία η EuroCharity απαντά, σε συνεργασία με ένα εξειδικευμένο οίκο όπως η VRS, στις διεθνείς τάσεις αειφορίας και στην ανάγκη για ολοκληρωμένη προβολή χρηματοοικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων, αναγκαία για την κατανόηση της ανάπτυξης και της θέσης της επιχείρησης στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον και τη δημιουργία βιώσιμης αξίας μακροπρόθεσμα.

Επισυνάπτεται το πρώτο ESG Metrics Report για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ