Πρότυπη Μονάδα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Παιδιών με Εγκεφαλική Βλάβη ΕΛΕΠΑΠ

Οι εγκεφαλικές βλάβες χαρακτηρίζονται ως «σιωπηλή επιδημία στις προηγμένες κοινωνίες για παιδιά, εφήβους και νέους». Η Πρότυπη Μονάδα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Παιδιών με Εγκεφαλικές Βλάβες της ΕΛΕΠΑΠ στοχεύει να καλύψει το κενό των εξειδικευμένων παρεμβάσεων νευροψυχολογικής αποκατάστασης και επανένταξης παιδιών με επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες. Θα αποτελέσει τμήμα του Κέντρου Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης Ατόμων με Εγκεφαλικές Βλάβες που λειτουργεί από το 2008 υπό την αιγίδα του Brain Injury Day Treatment Program του Rusk Institute of Rehabilitation Medicine, New York University Medical Center.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση γνωστικών και συμπεριφορικών δυσκολιών που προκύπτουν μετά από επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενδοκράνιους όγκους, εγκεφαλίτιδες, κλπ), και επηρεάζουν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή του παιδιού.

Αρχικός στόχος είναι να διασαφηνιστούν τα νευροψυχολογικά ελλείμματα του παιδιού και πώς αυτά επηρεάζουν τη λειτουργικότητα σε γνωστικό, συμπεριφορικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Μια έγκαιρη παρέμβαση συμβάλλει ώστε το παιδί να μπορέσει να επανενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον, να συνάψει και να διατηρήσει φιλίες και να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε μελλοντικά να ανταπεξέλθει ως νεαρός ενήλικας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν εκτενή νευροψυχολογικό έλεγχο και ένταξη στο πρόγραμμα νευροψυχολογικής αποκατάστασης που περιλαμβάνει:

  •     εξατομικευμένη γνωστική ενδυνάμωση,
  •     ενίσχυση επίγνωσης,
  •     ενδυνάμωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικών δεξιοτήτων,
  •     τροποποίηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών,
  •     εξάσκηση νέων στρατηγικών,
  •     ενίσχυση της ενσυναίσθησης,
  •     ψυχοσυναισθηματική στήριξη και ενημέρωση,
  •   εκπαίδευση και υποστήριξη γονέων και δασκάλων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με εγκεφαλικές βλάβες.

Όραμά μας είναι να υποστηρίξουμε την ομαλή μετάβαση του παιδιού και της οικογένειας στη νέα πραγματικότητα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ