Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης με Φυσικό Αέριο στο Κολυμβητήριο Σερρών

Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 οι εργασίες για την τροφοδότηση με Φυσικό Αέριο του Κολυμβητηρίου καθώς και του Κλειστού Γυμναστηρίου Σερρών.

Τα έργα της εγκατάστασης του Μετρητικού Σταθμού (M/R 4160, με μέγιστη ωριαία παροχή 250 Νm3) καθώς και του παροχετευτικού αγωγού μήκους 20m (PE Φ63”), ολοκληρώθηκαν  παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αδιάλειπτης τροφοδότησης των τεσσάρων λεβήτων συνολικής ισχύος 2.250.000 kcal, με την ολοκλήρωση της εσωτερικής εγκατάστασης του δικτύου Φυσικού Αερίου.

Πρόκειται για ένα έργο σημαντικής ενεργειακής σημασίας για το Δήμο Σερρών, καθότι πρόκειται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων του εν λόγω Δήμου καθώς οι δύο αυτές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν ανάγκη ενεργειακής κάλυψης 16 ώρες την ημέρα, καθημερινά, σε ετήσια βάση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ