Η Schneider Electric αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ενεργειακού «χάσματος» σε ολόκληρο τον κόσμο, και παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης σε πηγές ενέργειας

  • Νέες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, σε συνεργασία με το ίδρυμα Schneider Electric Foundation
  • Επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των πηγών ενέργειας
  • Ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων διαχείρισης των πηγών ενέργειας, με στόχο την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας
Η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός σε θέματα διαχείρισης ενέργειας, ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου προγράμματος για την καταπολέμηση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας σε ανεπτυγμένες οικονομίες. Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος της Schneider Electric έχει στόχο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας του ενεργειακού χάσματος και να βοηθήσει ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι βρίσκονται στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας.

Μέσω του προγράμματος καταπολέμησης της ενεργειακής ένδειας, η Schneider Electric προτίθεται να αναπτύξει και σε ώριμες οικονομίες, δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες που υλοποιεί ήδη από το 2009 σε αναδυόμενες αγορές, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές ενέργειας (π.χ. BipBop). Οι πρώτες δραστηριότητες θα επικεντρώνονται γύρω από τρεις βασικές πρωτοβουλίες:
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση μη προνομιούχων πληθυσμιακών ομάδων, μέσα από τη συνεργασία με οργανώσεις που καταπολεμούν την αδυναμία πρόσβασης σε πηγές ενέργειας (ενεργειακή ένδεια). Πρόσφατα το ίδρυμα Schneider Electric Foundation προχώρησε στη σύναψη σχετικών συμφωνιών, υπό την αιγίδα του ιδρύματος Fondation de France.
  • Επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο πώς θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μέσα από την πιο αποτελεσματική χρήση καθαρών μορφών ενέργειας. Tο επενδυτικό κεφάλαιο Schneider Electric Energy Access είναι θεμελιώδες εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια.
  • Ανάπτυξη ενός ειδικού και στοχευμένου προγράμματος για όσους βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής ένδειας, με στόχο την παροχή βοήθειας και την επιμόρφωση σε θέματα κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε μακροπρόθεσμη βάση.
«Αξιοποιούμε την καινοτομία προκειμένου να μικρύνουμε το ενεργειακό χάσμα που διακρίνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρόλο που το ένα τρίτο του πληθυσμού της γης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ασφαλείς και προσιτές πηγές ενέργειας, υπάρχουν 1,3 δισ. άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι, σε ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος της ενέργειας, πλήττονται δηλαδή από ‘ενεργειακή ένδεια’. Η Schneider Electric έθεσε ως στόχο να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση και των δύο προβλημάτων, μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στη καρδιά των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου», σημείωσε ο κ. Jean-Pascal Tricoire, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Schneider Electric.

«Η Schneider Electric δημιουργεί ένα οικοσύστημα το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται τόσο σε ανεπτυγμένες, όσο και σε αναδυόμενες οικονομίες, συνδυάζοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα και τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες με την ευρύτερη κοινωνία, μέσα από τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εξηγεί ο κ. Gilles Vermot Desroches, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Schneider Electric και Γενικός Εκπρόσωπος του ιδρύματος Schneider Electric Foundation. Το οικοσύστημα αυτό ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές ανθρώπων που βρίσκονται στη βάση της εισοδηματικής πυραμίδας, και παράλληλα προωθεί την καινοτομία και δημιουργεί αξία για τον Όμιλο της Schneider Electric και τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Όσον αφορά στις πρωτοβουλίες για πιο εύκολη πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, στο πρόγραμμα καταπολέμησης της ενεργειακής ένδειας θα μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της Schneider Electric, στους οποίους θα ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα μέσω της οργάνωσης Schneider Electric Teachers, η οποία δημιουργήθηκε το 2012 με στόχο την ενίσχυση του εθελοντισμού έμπειρων στελεχών του Ομίλου.

Παράλληλα με τις νέες αυτές πρωτοβουλίες της Schneider Electric, συνεχίζεται και το πρόγραμμα για την πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, BipBop. Από το 2009 και χάρη στις λύσεις της Schneider Electric, 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά σε αναπτυσσόμενες αγορές απέκτησαν πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές ενέργειας, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, και ειδικά επενδυτικά κεφάλαια διοχετεύτηκαν σε τρεις επιχειρήσεις στην Αφρική και την Ινδία.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ