Ξεκίνησε το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Life Stymfalia» της Τράπεζας Πειραιώς

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, η πρώτη συνάντηση εργασίας με συμμετοχή όλων των εταίρων του νέου προγράμματος Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντονίζει η Τράπεζα Πειραιώς.

Το «Life Stymfalia» έχει ως βασικό σκοπό την εφαρμογή ενός αειφορικού συστήματος διαχείρισης για τον υγρότοπο της Στυμφαλίας. Η Λίμνη Στυμφαλία είναι μια σπάνια ορεινή λίμνη που ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Ευρώπης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Δήμο Σικυωνίων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνουν ποικίλες δράσεις και έργα τόσο στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας όσο και στον ευρύτερο Δήμο Σικυωνίων.

Από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς επισημάνθηκε ότι η καινοτομία του προγράμματος αυτού συνίσταται στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη συνέχιση της προστασίας της λίμνης μετά τη λήξη του έργου, μέσω της διασφάλισης των απαραίτητων πόρων που θα προέρχονται από την ίδια τη διαχείριση του υγροτόπου. Ο Δήμαρχος Σικυωνίων τόνισε τη σημασία του προγράμματος «LIFE Stymfalia» τόσο για την προστασία της ίδιας της λίμνης, όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Πρόκειται δηλαδή για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου που στηρίζεται στην προστασία της λίμνης και μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλους προστατευόμενους υγροτόπους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό το νέο πρόγραμμα Life ουσιαστικά δίνει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για τις περιοχές  Natura 2000.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ