Πιστοποιημένος κατά FSC® για μία ακόμη χρονιά ο Απολογισμός ΕΚΕ της ΔΕΗ

Για μία ακόμη χρονιά, η ΔΕΗ απέδειξε έμπρακτα τον προσανατολισμό της στην αειφόρο ανάπτυξη και πιστοποίησε κατά FSC® την ελληνική, αλλά και την αγγλική έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εκτύπωση των δυο εκδόσεων έγινε σε συνεργασία με την PressiousArvanitidis, τη μοναδική πιστοποιημένη κατά FSC® εκτυπωτική μονάδα στην Ελλάδα. 

Με αυτή την πρωτοβουλία, η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει και να υποστηρίζει τη συμμετοχή της σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο εταιρειών το οποίο εξασφαλίζει την προστασία των δασών του πλανήτη και την αειφόρο ανάπτυξη, κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία και τις αρχές της ΕΚΕ.

Η κατά FSC® πιστοποίηση του εντύπου και η αντίστοιχη σήμανση επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council) τόσο από την εκτυπωτική εταιρεία που ανέλαβε την παραγωγή του πιστοποιημένου εντύπου, όσο και από τα υπόλοιπα πιστοποιημένα κατά FSC® μέλη της αλυσίδας των εμπλεκόμενων προμηθευτών.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ