275 χιλιάδες περιστατικά Οδικής Βοήθειας από την INTERAMERICAN, κατά το 2013

Στα 27,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην οδική βοήθεια

Πληθωρική ήταν κατά το 2013 η δραστηριότητα της INTERAMERICAN στην οδική βοήθεια. Η εταιρεία παρέσχε τις υπηρεσίες της συνολικά σε 275.526 περιστατικά βλάβης ή ατυχήματος, με μέσο όρο ημερήσιας ανταπόκρισης σε 755 περιστατικά. Το μέγεθος είναι ενδεικτικό του εύρους εξυπηρέτησης στην οδική βοήθεια από την INTERAMERICAN, που διαθέτει πανελλαδικά 100 σταθμούς και μοναδικές υποδομές. Εξάλλου πέρυσι, η εταιρεία σημείωσε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 27,5 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τη συμπλήρωση με καλύψεις οδικής βοήθειας της ασφάλισης αυτοκινήτων από την INTERAMERICAN γενικών ασφαλειών.

Ειδικότερα η εταιρεία, που κατά το 2013 έφθασε σε ασφαλισμένα οχήματα στις 611 χιλιάδες, ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά με επιτόπου επισκευή σε 107.068 κλήσεις, με ρυμούλκηση σε 82.293, με φροντίδα ατυχήματος από την υπηρεσία Autohelp σε 77.825, ενώ επαναπάτρισε με μεταφορά 8.340 αυτοκίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας της INTERAMERICAN, σύμφωνα με σχετική έρευνα, επιτυγχάνουν δείκτη ικανοποίησης πελατών πάνω από 90% ανταποκρινόμενες άμεσα, με μέσο χρόνο προσέγγισης περιστατικού τα 40 λεπτά της ώρας.

Η ηγετική θέση που κατέχει η INTERAMERICAN στην οδική βοήθεια οφείλεται, όπως τονίζουν οι γενικοί διευθυντές Γ. Μαυρέλης (ασφαλιστικών εργασιών), Th. Brinkmann (γενικών ασφαλειών) και Γ. Βαλαής (βοήθειας), στις εσωτερικές συνέργειες κάθετης εξυπηρέτησης, με συγκριτικό πλεονέκτημα τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων υποστήριξης -220 οχήματα και πλατφόρμες για αυτοκίνητα, 4 τύπου DC για ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων και 40 μοτοσικλέτες– καθώς και στο εξειδικευμένο προσωπικό των 210 τεχνικών, ενώ υφίστανται και 85 τοπικοί συνεργάτες σε όλη τη χώρα, ώστε να καλύπτονται γεωγραφικά και οι πλέον δυσπρόσιτες περιοχές στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Εξάλλου πρόσφατα, η εταιρεία προχώρησε σε σημαντική επένδυση 2,2 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου, με αγορά 33 οχημάτων πλατφόρμας τύπου DAF τελευταίας γενιάς και 10 μοτοσικλετών Suzuki. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία βοήθειας διαχειρίζεται και το πρότυπο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών CarPoint, που αποτελεί διεθνώς πρωτοποριακή κίνηση της INTERAMERICAN στον χώρο του αυτοκινήτου για την καθετοποίηση της διαχείρισης ζημιών, τον έλεγχο και περιορισμό του κόστους και την ποιότητα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Επιτόπου επισκευή: 107.068
Ρυμούλκηση: 82.293
Επαναπατρισμός: 8.340
Φροντίδα ατυχήματος : 77.825
Σύνολο: 275.526
 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ