Ευρωπαϊκή Πίστη: Κοντά στα παιδιά του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών

Μέσω της ενέργειας «Βοήθησε και εσύ ένα παιδί με πρόβλημα όρασης» προσέφερε 5.000 ευρώ για τις υλικοτεχνικές ανάγκες του Κ.Ε.Α.Τ.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, απέδειξε έμπρακτα για άλλη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη προσέφερε, για κάθε αγορά από τις συμβεβλημένες με τον Ασφαλιστικό Γονέα επιχειρήσεις από τις 20 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου, καθώς και για κάθε νέα αίτηση απόκτησης του προγράμματος, 0,20 ευρώ για τις υλικοτεχνικές ανάγκες του Κ.Ε.Α.Τ. 

Στόχος της ενέργειας, εκτός από την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των κατόχων του προγράμματος, ήταν η συγκέντρωση 5.000 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες για την ενέργεια στο www.asfalistikosgoneas.gr ή στη σελίδα voithiseenapaidi.asfalistikosgoneas.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ