Η Global Sustain μέλος του Report or Explain Campaign Forum

Πιστεύοντας ότι η έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης του οράματος για βιωσιμότητα, η Global Sustain μέσω της συνεργασίας της με το Global Reporting Initiative (GRI) σαν Data Partner και Organizational Stakeholder, τονίζει τη σημασία της ευθύνης και της διαφάνειας για την επίτευξη της βιωσιμότητας. «Υποστηρίζοντας το “Report or Explain Campaign Forum” είναι ο καλύτερος τρόπος για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι θα πρέπει να δημοσιοποιούμε εξίσου υπεύθυνα και τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και αποτελέσματα», αναφέρει ο Μιχάλης Σπανός, Managing Partner της Global Sustain.

Η Global Sustain είναι ένα από τα 25 μέλη του Report or Explain (RoE) Campaign Forum μεταξύ οργανισμών όπως Global Compact, GRI, UNEP, CDP, κ.ά, το οποίο έχει στόχο να παρέχει ένα χώρο σύγκλησης για όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να υποστηρίξουν και να γνωστοποιήσουν τη σπουδαιότητα υποβολής έκθεσης αειφορίας, έχοντάς το ως βασικό εργαλείο υπεύθυνης διοίκησης.

Η Global Sustain αποτελεί μία από τις ελάχιστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που εκδίδουν Απολογισμό Αειφορίας βασισμένο στις αρχές του Global Reporting Initiative (GRI), και του Communication on Progress του UN Global Compact. Μέσω των καινοτόμων on-line και offline υπηρεσιών που παρέχει, η Global Sustain στοχεύει στην ενημέρωση και την κινητοποίηση κι άλλων εταιρειών/οργανισμών για το RoE Campaign Forum, μέσω μιας σειράς ενεργειών επικοινωνίας:

  • Δημιουργία ειδικής ενότητας για την καμπάνια στην ιστοσελίδα της
  • Συνεχείς αναφορές στο δεκαπενθήμερο e-newsletter (το οποίο αποστέλλεται σε πάνω από 16.000 παραλήπτες)
  • Δημοσιεύσεις Δελτίων Τύπου / Ανακοινώσεων
  • Ειδικό e-mail shot στη βάση των στελεχών των εταιρειών-μελών της
  • Συνεχείς αναρτήσεις στα δημοφιλή της κοινωνικά δίκτυα (Facebook, twitter, Linkedin κλπ.)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Report or Explain Campaign Forum μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ