Η Schneider Electric αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία των Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (International Energy Agency), το 40% περίπου της παγκόσμιας ενέργειας (1) καταναλώνεται για τη λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων. Παρόλο που ένα τέτοιο ποσοστό φαντάζει ενδεχομένως μεγάλο, σίγουρα δεν αποτελεί έκπληξη για τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές ενός κτιρίου, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Την τελευταία δεκαετία, ο κλάδος των συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης κτιρίων γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη, ακριβώς επειδή όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στα κτίριά τους, διατηρώντας παράλληλα ένα άνετο περιβάλλον στο εσωτερικό τους.

Καθώς η εποχή του «Internet of Things» αναδύεται και τεράστιες ποσότητες δεδομένων παράγονται από τα επιμέρους συστήματα των κτιρίων, οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να μετατρέψουν τα δεδομένα αυτά σε ουσιαστικές δράσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Η χρήση νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ανοικτών πρωτοκόλλων αποτελούν την επανάσταση στη λειτουργία των κτιρίων, καθώς και το πώς οι χρήστες και οι  διαχειριστές τους αλληλεπιδρούν με αυτά. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και της διαχείρισης δεδομένων που προκύπτουν από το «Internet of Things».

Αξιοποιώντας τα ανοικτά πρωτόκολλα
Η έννοια του ανοικτού πρωτοκόλλου σημαίνει απλά ότι μια συσκευή ή ένα σύστημα χρησιμοποιεί ως μέσο επικοινωνίας μια «γλώσσα» που αναγνωρίζεται από ολόκληρο τον κλάδο, όπως το BACnet®, το LonWorks® και το Modbus®. Η ύπαρξη μιας κοινής γλώσσας επιτρέπει σε συσκευές και συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς πρόβλημα.

Όμως εκτός από πλεονεκτήματα, τα ανοικτά πρωτόκολλα συνοδεύονται και από κάποιους περιορισμούς. Παραδοσιακά, η επικοινωνία μεταξύ συσκευών είναι δυνατή μόνον αν αυτές «μιλούν» την ίδια γλώσσα (πρωτόκολλο). Για παράδειγμα, αν ένα υπάρχον σύστημα HVAC χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο BACnet, η εγκατάσταση εξοπλισμού «τελευταίας τεχνολογίας» που επικοινωνεί σε LonWorks δεν είναι συμβατή. Γι’ αυτό, σε αρκετά χρονολογικά παλαιά κτίρια συναντάμε εξοπλισμό και επιμέρους συστήματα που χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα, γεγονός που δυσχεραίνει τη προσπάθεια για αποδοτική λειτουργία και διαχείριση της ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων.

Η πρόταση SmartStruxure Solution της Schneider Electric υποστηρίζει ταυτόχρονα και τα τρία ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας και δίνει τη μέγιστη ευελιξία και ασφάλεια στην ανάπτυξη ενός πραγματικά ενοποιημένου συστήματος.

Η Ολοκλήρωση/Ενοποίηση ως Στρατηγική για Εξυπνότερη Διαχείριση Κτιρίων
Η στρατηγική για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε ένα κτίριο είναι η ενοποίηση των πρωτίστως ανόμοιων συστημάτων. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου (BMS) είναι καθοριστική, αφού αυτό λειτουργεί ως «μεταφραστής» όλων των στοιχείων και συστημάτων μέσα σε ένα κτίριο ανεξαρτήτως του πρωτοκόλλου στο οποίο αυτά «μιλούν» και με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί και ο έλεγχος και η παρακολούθησή τους από ένα κεντρικό σημείο. Πληροφορίες από το εξωτερικό του κτιρίου, όπως στοιχεία για τον καιρό, τα κόστη της ενέργειας κλπ. μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με τη χρήση Web Services. Αυτή η πολύ πιο αποδοτική διαδικασία εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των κρίσιμων λειτουργιών του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και της πυρασφάλειας, του HVAC, του φωτισμού και της μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ενοποίηση των συστημάτων αλλάζει επίσης και τον τρόπο που οι ενδιαφερόμενοι διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις τους. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων έχουν πλέον πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλα τα συστήματα του κτιρίου τους. Αυτό όχι μόνο μειώνει σημαντικά το χρόνο που χρειάζονται για να διαγνώσουν και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα, αλλά η κεντρική αυτή ενοποίηση προσφέρει και καλύτερη οπτική για το πώς τα συστήματα του κτιρίου συνεργάζονται, δίνοντας νέες ευκαιρίες για βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του. Επίσης, πλέον είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε τις τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό – γεγονός που ήταν αδύνατο όταν όλα τα συστήματα διαχειρίζονταν μεμονωμένα.

Επεκτασιμότητα για το μέλλον
Μία λύση που επιδέχεται επέκτασης στο μέλλον επιτρέπει στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων να αναπτύξουν σταδιακά τις νέες τεχνολογίες και να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα του κτιρίου τους θα πραγματοποιούν την υπόσχεση για ένα πιο αποδοτικό και πράσινο κτίριο. Αυτή η ευέλικτη προσέγγιση επιτρέπει στους διαχειριστές κτιρίων να λειτουργήσουν ευκολότερα στις σημερινές συνθήκες, όπου οι προϋπολογισμοί είναι ιδιαίτερα «σφιχτοί», ενώ παράλληλα θα μπορούν να αποδεικνύουν την απόδοση της επένδυσής τους.

Επιλέγοντας έναν πάροχο τεχνολογίας που μπορεί να προσφέρει μία end-to-end στρατηγική οδηγεί σε μακροπρόθεσμη επιτυχία. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ξεκινήσει με την εγκατάσταση πολύ απλών πραγμάτων, όπως των νέων ασύρματων ελεγκτών δωματίου (σειρά SE7000 ή SE8000) για την αύξηση των συνθηκών άνεσης με παράλληλη μείωση της ενεργειακής χρήσης. Η εγκατάσταση μετρητών ενέργειας μπορεί να προστεθεί ώστε να καταγράφονται οι πληροφορίες για την πραγματική κατανάλωση ενώ ένα σύστημα BMS (σύστημα SmartStruxure Lite ή SmartStruxure Solution της Schneider Electric) καθιστά εφικτό τη συλλογή όλων αυτών των δεδομένων από τα παλιά και τα νέα συστήματα του κτιρίου για να παρέχει μία πλήρη εικόνα για το σύνολο της εγκατάστασης γεγονός που μπορεί εύκολα να οδηγήσει και σε προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της. Το σύστημα αυτό, στο σύνολό του, μπορεί να εγκατασταθεί σταδιακά σε ολόκληρη την επιχείρηση και τελικώς να διαχειρίζεται μέσω των προηγμένων τεχνολογιών που μπορεί να παρέχει το cloud (StruxureWare Energy Operations).

Προσαρμογή και εξατομίκευση
Μια νέα τάση στη διαχείριση κτιρίων αποτελεί η προσαρμογή των συστημάτων στον τελικό πελάτη. Κάθε σενάριο διαχείρισης κτιρίου είναι διαφορετικό και το πιο αποτελεσματικό μοντέλο είναι αυτό όπου η επιχείρηση ορίζει το πού αυτή θέλει να πάει αντί για το μοντέλο «one size fits all».

Επιλέγοντας ένα σύστημα BMS που να μπορεί να προσαρμοστεί στον κάθε τύπο κτιρίου (νοσοκομείο, σχολείο, κτίρια γραφείων) και που μπορεί να προσφέρει επίσης εξατομικευμένη πληροφορία σε κάθε τύπο χρήστη (CEO, τεχνικός συντήρηση, energy manager κλπ), εξασφαλίζει ότι το κτίριο είναι βελτιστοποιημένο για κάθε επίπεδο λειτουργικότητας. Για παράδειγμα, ένα C-level στέλεχος ενός νοσοκομείου μπορεί να χρειάζεται πληροφορίες μόνο σχετικά με τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης από οικονομική σκοπιά, σε αντίθεση με έναν υπεύθυνο εγκατάστασης, ο οποίος χρειάζεται να γνωρίζει πληροφορίες για όλα τα επιμέρους συστήματα, για τυχόν σφάλματα κλπ.

Συμπεράσματα
Η υιοθέτηση ανοικτών πρωτοκόλλων μας δίνει την ευκαιρία να ενοποιήσουμε τον έλεγχο και την κεντρική παρακολούθηση διαφορετικών υποσυστημάτων ενός κτιρίου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Νέες τεχνολογίες BMS επιτρέπουν την ενοποίηση παλαιών και νεώτερων συστημάτων κάτω από μια ενιαία ομπρέλα ελέγχου, το μέγεθος και οι λειτουργίες της οποίας μπορούν να προσαρμόζονται δυναμικά στις εκάστοτε ανάγκες κάθε κτιρίου. Η σωστή επιλογή του συστήματος BMS καθώς και του κατάλληλου τεχνικού συμβούλου εγγυώνται την απόδοση της επένδυσης σε βάθος χρόνου.  

Βιβλιογραφία
1: «FAQ: Energy Efficiency.» International Energy Agency. Web. 2013. http://www.iea.org/aboutus/faqs/energyefficiency/

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ