Ευρωπαϊκή Πίστη: 13,4 εκ. ευρώ κέρδη για το 2013

Αύξηση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. το 2013, σε μία περίοδο όπου η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου υποχώρησε κατά 9,8%.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία σημείωσε:
  1. Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 15,5% στα 13,4 εκ. ευρώ, έναντι 11,6 εκ. ευρώ το 2012.
  2. Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 1,1% στα 163,9 εκ. ευρώ, έναντι 162,1 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
  3. Σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης κατά 7,4 εκ. ευρώ, ή κατά 14,3%.
  4. Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,7% στα 299,8 εκ. ευρώ, έναντι 278,5 εκ. ευρώ της χρήσης 2012.
  5. Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων της κατά 6,8% στα 216,1 εκ. ευρώ, έναντι 202,3 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  6. Υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 4 χρόνια της κρίσης (2009-2013) στα οποία το σύνολο της αγοράς σημείωσε μείωση της παραγωγής πάνω από 30%, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 37,9%. 

Στόχος της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη για το 2014 είναι η αύξηση της παραγωγής κατά 6,1% και η επίτευξη προ φόρων κερδών στα επίπεδα του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ