Η Manifest ενεργά στο χώρο της εταιρικής υπευθυνότητας

Η Manifest πρόσφατα έγινε μέλος της Global Sustain (www.globalsustain.org) η οποία προσφέρει καινοτόμες on-line και off-line υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη και την επιχειρηματική αριστεία.

H συνεργασία της Manifest με την Global Sustain έγινε στo πλαίσιο υποστήριξης, δικτύωσης και προβολής της πολιτικής και των δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Για τη Manifest, η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι υψίστης σημασίας για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της. Ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία για τη χώρα μας, η εταιρική υπευθυνότητα και στάση είναι καθοριστικής σημασίας για να καταφέρει η χώρα μας να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.

Η Μanifest πρόσφατα πέρασε επιτυχώς μια ιδιαίτερα απαιτητική επιθεώρηση και έγινε μέλος του δικτύου πιστοποιημένων εταιρειών του οργανισμού SEDEX – Empowering sustainable and ethical supply chains (http://www.sedexglobal.com/), λαμβάνοντας την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζει την πιστοποίηση των μελών του ο SEDEX είναι η τεχνογνωσία και ο έλεγχος ποιότητας, η υγιεινή και η ασφάλεια, η διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και η διασφάλιση δικαιωμάτων και ηθικών κανόνων στο εργασιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επιθεωρήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την SGS για το έργο της Nestlé σε τέσσερις πυλώνες οι οποίοι ήταν: ασφάλεια και υγεία, περιβάλλον, εργασιακές συνθήκες και επιχειρηματική ακεραιότητα.

Η Manifest, δραστηριοποιείται στο χώρο του facility management, είναι μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία, απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζομένους πανελλαδικά και έχει αναγνωρίσει τον ανθρώπινο παράγοντα ως την κινητήριο δύναμη της επιτυχίας της. Διασφαλίζει ένα υγιές, ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των  πελατών της με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ