Η Manifest επιθεωρήθηκε από την DQS

Η  Manifest επιθεωρήθηκε από την DQS για μια ακόμη χρονιά με επιτυχία κατά ISO 9001, 14001 & 18001. Τα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία είναι βασικά εργαλεία της εταιρικής διαχείρισης και η εφαρμογή τους υποδηλώνει εταιρική υπευθυνότητα και προσπάθεια για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης ή και σπατάλης των πόρων. Η Manifest επιθεωρήθηκε επιτυχώς και ανανέωσε τα ISO της από την DQS, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους και πιο αξιόπιστους διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ