Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση κερδών το Α’ τρίμηνο 2014

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ κατά το Α’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, παρά τις συνθήκες γενικότερης ύφεσης αλλά και ειδικότερα του ασφαλιστικού κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία σημείωσε:
  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 62,5% στα 1,3 εκ. ευρώ έναντι 0,8 εκ. ευρώ την περσινή περίοδο.
  • Διατήρηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, στα 41 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση του ενεργητικού κατά 2% στα 305,7 εκ. ευρώ έναντι 299,8 εκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2013.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 5% στα 62 εκ. ευρώ, έναντι 59 εκ. ευρώ την 31/12/2013.
  • Αύξηση των αποθεμάτων στα 223,8 εκ. ευρώ κατά 3,6% σε σχέση με τον το Δεκέμβριο του 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκ. ευρώ, έναντι 2,8 εκ. ευρώ σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2013.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία αύξησε το προσωπικό της κατά 4%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 368 έναντι 354 τον Μάρτιο του 2013.

Η εταιρία, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο ο οποίος την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 εμφάνισε μείωση παραγωγής κατά 2,4% περίπου, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ