Υλοποίηση επισιτιστικού προγράμματος σε συνεργασία με το Πηνελόπειο Ίδρυμα

Το Πηνελόπειο ίδρυμα-βρεφονηπιακός σταθμός βρίσκεται στη Νέα Ιωνία Αττικής και φιλοξενεί παιδιά από 8 μηνών έως 5 ετών.  Το ίδρυμα φιλοξενεί παιδιά απόρων οικογενειών, ανέργων και διατηρεί πολύ χαμηλά δίδακτρα. Η ΔΕΠΑ στηρίζει την προσπάθεια που κάνει το Πηνελόπειο για να προσφέρει στα παιδιά αυτά υψηλού επιπέδου δραστηριότητες με σκοπό τη συναισθηματική ωρίμανση των παιδιών και υλοποιεί επισιτιστικό πρόγραμμα παρέχοντας μέρος των  υλικών που χρειάζεται το ίδρυμα για να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες σίτισης των παιδιών.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ