Πανευρωπαϊκή περιβαλλοντική διάκριση

Ως ένα από τα 21 καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα, που ολοκληρώθηκαν εντός του 2013, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (climabiz) που υλοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το εν λόγω πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο “LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχο είχε να προετοιμάσει την ελληνική αγορά, έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της Τράπεζας ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Τραπεζικής (Green Banking), σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 4 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Green Week με θέμα «Κυκλική οικονομία – εξοικονόμηση πόρων, δημιουργία θέσεων εργασίας».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο κ. Ζάβρας σημείωσε ότι «κεντρική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι να στηρίζουμε εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμούς και έργα που παρέχουν προστιθέμενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με την υποστήριξη καταθετών και επενδυτών που επιθυμούν να προωθήσουν την ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια βιώσιμη κοινωνία».

Κατά την παρουσίαση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία του ρόλου της Τράπεζας ως χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο σε σχέση με την αναγνώριση των κλιματικών οικονομικών κινδύνων, όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών.

Επιπροσθέτως, τονίστηκε ότι, στο πλαίσιο της γενικότερης περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει μέτρα που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο από τη λειτουργία της, όσο και από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Τα θεμέλια για την εφαρμογή αυτής της πράσινης πολιτικής της Τράπεζας έθεσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GREEN banking 4Life που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μέσου “LIFE Περιβάλλον” κατά το χρονικό διάστημα 2006-2009. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα στην Ευρώπη η οποία έχει αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE στηρίζοντας την περιβαλλοντική οικονομία.

Πηγή: energypress.gr.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ