‘Ταμείο Ανεργίας’: το νέο mobile application της Τhink Plus

Καθώς βγαίνουν συνεχώς νέα προγράμματα για την ανάσχεση του οξυμένου προβλήματος της ανεργίας, από τα οποία επωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, το λογιστικό γραφείο LogistCenter με την τεχνογνωσία του, για την διευκόλυνση τους, δημιούργησε μία νέα εφαρμογή με τίτλο «Ταμείο Ανεργίας»

Η εφαρμογή «Ταμείο Ανεργίας» αποτελεί βοήθημα για όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να δουν αν είναι δικαιούχοι σε κάποιο από τα βοηθήματα κι επιδόματα του ΟΑΕΔ. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν αν είναι δικαιούχοι ακόμη κι αν έχουν επιδοτηθεί ξανά συμπληρώνοντας σωστά όλα τα πεδία που θα ζητήσει η εφαρμογή. Κανένα στοιχείο δεν αποθηκεύεται και δε ζητάει προσωπικά δεδομένα. Έτσι μπορεί ο χρήστης να κάνει αναζήτηση χωρίς σκέψεις και προβληματισμούς για τον εαυτό του ή κάποιο φίλο του. Η εφαρμογή δεν απαιτεί σύνδεση στο internet

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημη απάντηση από τον ΟΑΕΔ ή άλλο δημόσιο οργανισμό. Παρέχονται στους χρήστες ως εργαλείο βοηθείας. Ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί τελικά στον ΟΑΕΔ για να λάβει βοήθημα ή επιδότηση. Η εφαρμογή για τον υπολογισμό του «Ταμείου Ανεργίας» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Τhink Plus.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ