Ευρωπαϊκή Πίστη: Παροχή bonus στο προσωπικό και στο δίκτυο πωλήσεών της

Την παροχή bonus στο προσωπικό εσωτερικών υπηρεσιών και στο δίκτυο πωλήσεών ως αναγνώριση της συμμετοχής τους στα θετικά αποτελέσματα της εταιρίας στην οικονομική χρήση 2013 ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη χρήση στα 4 τελευταία χρόνια της κρίσεως και της ύφεσης που η Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει bonus στο προσωπικό της ως ηθική και υλική επιβράβευση της συμμετοχής τους στην ανάπτυξη της εταιρίας, της οποίας ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε την τελευταία τετραετία κατά 37% όταν το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς έχασε πάνω από 30%.

Σημειώνεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη στα 4 τελευταία χρόνια, όπως και στο παρελθόν, δεν προέβη σε μείωση του προσωπικού εσωτερικών υπηρεσιών ούτε και σε μειώσεις των αποδοχών του. Έχει αυξήσει τις θέσεις εργασίας κατά 16% μ.ο. ετησίως επί 36 χρόνια. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι στην διάρκεια των 36 χρόνων λειτουργίας της δεν έχει σημειωθεί ούτε μιας ημέρας απεργία, ούτε μιας ώρας στάση εργασίας ακόμη και σε εποχές που η χώρα παρέλυε από σχετικές κινητοποιήσεις, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής εταιρικής συνοχής, του κοινού οράματος και των ομόρροπα προσανατολισμένων στόχων διοίκησης, εργαζόμενων και μετόχων.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ