Με εμπόδια για τις γυναίκες η κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εκδήλωση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Διακρατικού
Προγράμματος Διαβίου Μάθησης «Καινοτόμες Γυναίκες για τις Κοινωνικές
Επιχειρήσεις (Women Innovators for Social Enterprise (WiSE)»
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιουνίου στην Αθήνα με τη συνεργασία της
KPMG.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και τα αποτελέσματα της
ευρωπαϊκής έρευνας «Ποιες είναι οι ανάγκες των γυναικών κοινωνικών
επιχειρηματιών» στην οποία απάντησαν στο αρχικό στάδιο 300 συμμετέχοντες
από 30 κράτη, ενώ στη συνέχεια αναλύθηκαν τα πορίσματα με τη συμβολή
γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών εκ των οποίων οι 32 ήταν Ελληνίδες,
όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση,

Από την έρευνα προκύπτει πως οι ανάγκες των ανδρών και γυναικών
επιχειρηματιών διαφέρουν και ότι η ανάδειξη αυτών των διαφορών είναι
καθοριστική για την ευσταθή επιτυχία και βιωσιμότητα των κοινωνικών
επιχειρήσεων. Φαίνεται πως οι γυναίκες συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό
στην ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων παρόλα αυτά δεν διαρκούν όσο οι
κοινωνικές επιχειρήσεις των ανδρών. Πάνω από το 50% είναι γυναίκες 31-39
ετών, 43,2% είναι στη start-up φάση, 58% διαθέτουν master και το 54%
δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία ως επιχειρηματίας. Σε ό,τι αφορά τα
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά το 62% των γυναικών που ιδρύουν
κοινωνικές επιχειρήσεις είναι παντρεμένες και το 55% έχουν παιδιά. Οι
δυο σημαντικότερες προτεραιότητες για αυτές τις γυναίκες είναι: να
καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν καλύτερες υπηρεσίες & προϊόντα :
(80,7%)  και  να επιλύσουν κοινωνικές προκλήσεις (70%). Οι
σημαντικότερες ομάδες στόχου τους είναι : οι πολίτες γενικότερα (54,4%),
οι νέοι (25,3%), οι γυναίκες (22,6%), άτομα σε κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού (12,8%), παιδιά: (12,5%), άντρες (5%), γονείς (9,1%), άτομα
με δυσκολίες/ αναπηρία (7,8%) καθώς και οι ηλικιωμένοι (6,4%).

Καταγράφεται στην έρευνα ότι οι γυναίκες κοινωνικές επιχειρηματίες
αντιμετωπίζουν αποκλεισμό λόγω φύλου, επειδή είναι μητέρες με παιδιά,
επειδή ζουν με παιδιά τους σε ξένο τόπο ή επειδή βρίσκονται σε περίοδο
εγκυμοσύνης. Οι περισσότερες από αυτές έχουν τη ευθύνη των παιδιών και
είναι σε οικογενειακές καταστάσεις όπου οι ευθύνες δεν είναι ισομερείς.
Στην πλειονότητα τους δεν έχουν εμπειρία, βασικό κίνητρο στην επιλογή
επαγγέλματος είναι η εξισορρόπηση προσωπικής ζωής και η ανάπτυξη, ενώ η
μεγαλύτερη τους ικανοποίηση και επίτευξη είναι το δυνατό δίκτυο που
έχουν δημιουργήσει. Η φύση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
που θέλουν να μπουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα κατηγοριοποιούνται
στην ομάδα που θα ονομάζαμε «κοινωνικο-πολιτιστική απαξίωση της
γυναίκας». 

«Στην Ελλάδα η έρευνα καταδεικνύει μία σειρά εμποδίων, που αποτρέπουν
τις γυναίκες από το να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους. Το πρόγραμμα
WiSE θα προετοιμάσει τις Ελληνίδες να υπερσκελίσουν αυτά τα εμπόδια και,
ταυτόχρονα, θα παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία και ντοκουμέντα για να
θέσουν τα εμπόδια σε αμφισβήτηση σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνικών και
πολιτιστικών στερεοτύπων. Το πρόγραμμα αυτό είναι σημαντικό και
διενεργείται στη σωστή χρονική στιγμή για την Ελλάδα» δήλωσε μετά το
πέρας της εκδήλωσης η Σάρον Τζάκσον, ιδρύτρια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Βιωσιμότητας της Κρήτης (ESA).

«Οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στην ίδρυση κοινωνικών
επιχειρήσεων από ότι συμβατικών, τα ποσοστά είναι ισομερώς μοιρασμένα
μεταξύ γυναικών και ανδρών κοινωνικών επιχειρηματιών. Οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν πληθώρα δυσκολιών και εμποδίων σε σχέση με τους άντρες,
όπως θέματα διακρίσεων στην  ικανότητα τους να διαχειριστούν κεφάλαια,
θέματα προκαταλήψεων στην ικανότητα τους να γίνουν επιχειρηματίες,
θέματα διαχείρισης των ρόλων τους ως μητέρες, σύζυγοι και
επιχειρηματίες. Βλέπουμε ότι στη πλειονότητα τους στην Ευρώπη οι
γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι ταυτοχρόνως και μητέρες».
Υπογραμίζει η Δρ. Φιόρη Ζαφειροπούλου, Λέκτορας Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας- The Nest.

Την εκδήλωσε άνοιξε η κ. Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια και COO της
KPMG, της εταιρείας που υποστηρίζει το πρόγραμμα WiSE στην Ελλάδα, ενώ
παρουσιάστηκαν και επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων από
τους κ. Μαρία Σταματάκη,  Πρόεδρος της Brace Κοιν.Σ.Επ., κ. Γαλάτια
Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος του Μικρού Πλανήτη Κοιν.Σ.Επ. και κ. Κατερίνα
Παπαθανασοπούλου, Πρόεδρος της ARTεμείς Κοιν.Σ.Επ.
      
                                                                                                               Πηγή:capital.gr

Πηγή:www.capital.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ