Υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και βιωσιμότητας

H Schneider Electric, έχοντας περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, γνωρίζει σε βάθος όχι μόνο τις τρέχουσες τάσεις, αλλά και τα μακροπρόθεσμα πλάνα στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης. Γνωρίζει πώς να κατευθύνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις επενδύσεις των πελατών της, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα διαχείρισης ενέργειας και τους βοηθά να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό πλάνο, το οποίο βασίζεται σε άρτια μεθοδολογία, συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Οι Υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βιωσιμότητας που προσφέρει η Schneider Electric συμβάλλουν στον εντοπισμό των πεδίων και ευκαιριών για εξοικονόμηση ενέργειας σε μία εγκατάσταση, εκτιμούν την απόδοση της επένδυσης για την κάθε βελτιωτική δράση, ενώ οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της εταιρείας λειτουργούν και ως σύμβουλοι μακροπρόθεσμα για την επιχείρηση προκειμένου να διατηρηθούν τα επίπεδα της εξοικονόμησης σταθερά.

Ξεκινώντας από την εγκατάσταση ενός  συστήματος εποπτείας και φθάνοντας μέχρι τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης (EnergyStep), οι Υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας & Βιωσιμότητας αξιοποιούν τις υπάρχουσες υποδομές και προτείνουν βέλτιστες λύσεις αναβάθμισης της υφιστάμενης υποδομής, βασισμένες στο μεγάλο εύρος της προσφοράς της Schneider Electric.

Ο στόχος της εξοικονόμησης πλαισιώνεται πλήρως με την παροχή περιοδικών ενεργειακών αναφορών (Energy Performance Services – EPS), τη σύνταξη των οποίων αναλαμβάνουν έμπειροι ενεργειακοί μηχανικοί, αφού πρώτα αναλύσουν τα δεδομένα των που έχει συλλέξει το σύστημα εποπτείας (StruxureWare Energy Operation ή StruxureWare Power Monitoring Expert).

Συγκεκριμένα, παρακάτω αναφέρονται οι υπηρεσίες που προσφέρει η Schneider Electric:
 • Ενεργειακός Έλεγχος / Αξιολόγηση (EnergyStep)
 • Προκαταρκτική έκθεση  
 • Ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων
 • Υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης  
 • Συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων
 • Υπηρεσίες παρακολούθησης από απόσταση
 • Performance follow up
 • Περιοδικές εκθέσεις
 • Συγκριτική αποτίμηση δεδομένων (Benchmarking)
 • Επισκέψεις – τεχνικά σεμινάρια
 • Διαχείριση ενδείξεων σφάλματος ενεργειακού & τεχνικού εξοπλισμού
 • Μοντέλο Shared savings

Τα οφέλη των επιχειρήσεων που επιλέγουν τις υπηρεσίες της Schneider Electric:
 • Λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών (ενέργεια & αυτοματισμοί).
 • Παρακολούθηση και ρύθμιση των συνδεδεμένων συστημάτων από απόσταση.
 • Ετήσιο ROI της τάξης του 100%, ή και περισσότερο, έναντι κόστους που δεν υπερβαίνει το 2% με 3% του λογαριασμού του ηλεκτρικού.
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων, μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 • Ενοποίηση των ενεργειακών δεδομένων και των στοιχείων από τα υπόλοιπα συστήματα, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
 • Αξιόπιστος συνεργάτης, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, ο οποίος είναι σε θέση να καταλάβει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης
 • Εγγύηση ότι το κόστος των υπηρεσιών καλύπτεται από την εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας.
 • Ευέλικτα μέτρα για τη διατήρηση σταθερής ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση κόστους.
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης για το προσωπικό και τους χρήστες των εγκαταστάσεων  με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας για την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αξιόπιστες μετρήσεις δεδομένων λειτουργίας, βάσει των πιο σύγχρονων προτύπων (π.χ. Νέο ISO).
 • Ανάλυση κενών και σε βάθος ενεργειακή επιθεώρηση για της ανάγκες εναρμονισμού με το νέο πρότυπο ISO50001.
 • Διασφάλιση επιθυμητών αποτελεσμάτων.
 • Αύξηση της αξίας των παγίων εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
 • Θετική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της επιχείρησης.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται σε βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (π.χ. κλάδος τροφίμων & ποτών, τσιμέντου, μεταποίησης κλπ.) καθώς και σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα λιανικής, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων κλπ.)
 
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ