Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη 5,5 εκ. ευρώ στο Α’ Εξάμηνο 2014

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο Α’ εξάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, σε μία περίοδο που η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί περαιτέρω.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία σημείωσε:
  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 19,6% στα 5,5 εκ. ευρώ έναντι 4,6 εκ. ευρώ στην περυσινή αντίστοιχη περίοδο.
  • Ελαφρά μείωση της παραγωγής κατά 1,6% η οποία διαμορφώθηκε στα 81 εκ. ευρώ.  Η εκτίμηση είναι ότι το σύνολο της αγοράς θα εμφανίσει περαιτέρω μείωση κατά 3,8%.
  • Αύξηση του ενεργητικού κατά 6,1% στα 313,2 εκ. ευρώ έναντι 295,3 εκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013.
  • Αύξηση της καθαρής της θέσης κατά 23,6% στα 65,5 εκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.
  • Αύξηση των αποθεμάτων της κατά 4,1% στα 228,7 εκ. ευρώ, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 6,4 εκ. ευρώ, έναντι 6,6 εκ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο του 2013.Αξίζει να σημειωθεί ότι η μικρή μείωση της παραγωγής οφείλεται στη μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων κατά 11,6%, λόγω της μείωσης του τιμολογίου και της αλλαγής του τρόπου καταβολής των ασφαλίστρων, ως συνέπεια της οικονομικής συγκυρίας, παρά την αύξηση του στόλου αυτοκινήτων κατά 9,9%. Αντιθέτως, στους ονομαζόμενους παραδοσιακά υγιείς κλάδους Ζωής και Γενικών ασφαλίσεων, η εταιρία επέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 10,7% και 4,8% αντιστοίχως.

Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρία αύξησε περαιτέρω το προσωπικό της κατά 7,7%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 379 έναντι 352 τον Ιούνιο του 2013.

Η Διοίκηση της εταιρίας, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ