Η ΔΕΠΑ στηρίζει το σωματείο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων του Πανευρωπαϊκού Σωματείου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2002 στη Δυτική Αττική. Σήμερα αριθμεί 945 μέλη και πολλούς εθελοντές συνεργάτες.

Η ΔΕΠΑ στηρίζει σταθερά το σωματείο στα πλαίσια των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι δράσεις του Φορέα είναι ευρέως γνωστές και σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τα Άτομα με Αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, αποφεύγοντας την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό χρησιμοποιώντας την εργασία. Στα  εργαστήρια απασχόλησης που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του κέντρου και σε αυτά που λειτουργούν σε σπίτια και απασχολούνται, απεγκλωβίζονται και συμμετέχουν στη ζωή άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν, προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και το τμήμα εκμάθησης Υπολογιστών.  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ