«Άνθρωποι για τον Άνθρωπο» : Το Ινστιτούτο Prolepsis στον 1ο Eλληνικό Οδηγό για μη κυβερνητικούς φορείς από τον χώρο της Υγείας

Δημοσιεύτηκε σε ειδική έκδοση από την Boussias Communications και την επιμέλεια της Health Daily, ο Οδηγός «Άνθρωποι για τον Άνθρωπο» με τις δράσεις και τα στοιχεία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ερευνητικών και επιστημονικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα. Η έκδοση παρέχει πλούσιο υλικό και επικαιροποιημένη πληροφόρηση αναφορικά με το έργο, τους στόχους και το όραμα των οργανώσεων με κοινωνική προσφορά στον χώρο της Υγείας.

Το έργο, οι στόχοι του Ινστιτούτου Prolepsis, καθώς και τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει παρουσιάζονται συνοπτικά στη σελίδα 92.

Περιηγηθείτε στον Οδηγό μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.healthdaily.gr/specialeditions/anthropoi_gia_ton_anthropo.pdf

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ