Συνεργασία Global Sustain και Social Value International

Η Global Sustain, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο κοινωνικής αξίας Social Value International, το οποίο ειδικεύεται στην εκτίμηση και ανάλυση της αξίας των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει η δράση ενός οργανισμού. Η Global Sustain είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα εταιρία στην Ελλάδα που γίνεται μέλος του δικτύου Social Value International, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην δημιουργία κοινωνικής αξίας και την αποτίμηση της εταιρικής απόδοσης. 
Το Social Value International έγινε επίσης μέλος της Global Sustain, με στόχο να αξιοποιήσει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και δικτύωσης της Global Sustain. Μέσω του δικτύου μελών της Global Sustain, το Social Value International βρίσκει μια πλατφόρμα και ένα εκτεταμένο δίκτυο για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων και την ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία εταιρικής αξίας. 
«Η Global Sustain, με τη συνεργασία αυτή αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι δράσεις των οργανισμών για τη δημιουργία όχι μόνο οικονομίας κλίμακας αλλά και για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας, καθώς η συμπερίληψη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στη λήψη αποφάσεων είναι επιτακτική ανάγκη», δήλωσε ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος της Global Sustain. 
«H συμφωνία με τη Global Sustain θα ενισχύσει τη δυναμική δικτύωσης μεταξύ των δύο οργανισμών προάγοντας την έννοια της αξιακής αποτίμησης των εταιρικών δράσεων και την ανάγκη μέτρησης των επενδύσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη στρατηγική και τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφορίας», δήλωσε ο Jeremy Nicholls, Διευθύνων Σύμβουλος της Social Value International. 
Σχετικά με το Social Value International 
Το δίκτυο Social Value International προέκυψε μετά την ένωση των δικτύων Social Return on Investment (SROI) και Social Impact Analysts Association (SIAA). Προσφέρει ένα πλαίσιο μέτρησης, ανάλυσης και εκτίμησης της αξίας που δημιουργείται από τη λειτουργία των οργανισμών, προσφέροντας υπηρεσίες διασφάλισης, εκπαίδευσης, οργάνωσης συνεδρίων και σεμιναρίων. 
Σχετικά με το Social Return on Investment (SROI) 
Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο μέτρησης και εκτίμησης της κοινωνικής αξίας που προκύπτει από την επιχειρησιακή λειτουργία, με τοπική δράση σε έξι χώρες. Τα μέλη του είναι άτομα και οργανισμοί, προέρχονται από 40 χώρες και ανάμεσά τους είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, επενδυτές κ.ά. www.thesroinetwork.org 
Σχετικά με το Social Impact Analysts Association (SIAA) 
Είναι ένας διεθνής οργανισμός που αποτελείται από επαγγελματίες αναλυτές της κοινωνικής αξίας των οργανισμών. www.siaassociation.org
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ