Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας Παπαδοπούλου

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό που έχει στην προστασία του περιβάλλοντος, επιλέγοντας να πιστοποιήσει κατά FSC® το έντυπο της «Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013». Ένα έντυπο το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή της στρατηγικής της εταιρείας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πιστοποιημένη κατά FSC® εταιρεία εκτυπώσεων PressiousArvanitidis, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος συμβάλλει στην προστασία των δασών του πλανήτη και ενισχύει τις δράσεις υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Η κατά FSC® πιστοποίηση του εντύπου και η αντίστοιχη σήμανση στο εσωτερικό του επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council) και ότι η πρώτη ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται –πιστοποιημένα– από δάση ορθής διαχείρισης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ