Επαναπιστοποίησή με ISO 9001:2008

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης από τον αναγνωρισμένο φορέα TUV NORD, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις απαιτούμενες ενέργειες για την επαναπιστοποίησή της με ISO 9001:2008.

Η επαναπιστοποίηση με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008, αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας και είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη φιλοσοφία της, η οποία επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Το πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ενισχύει το στόχο της εταιρίας να διατηρεί το όνομά της ως συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, ως μία εκ των κορυφαίων επιχειρήσεων στην ασφαλιστική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., είναι η μοναδική Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία που κατέχει από το 2002 πιστοποίηση ISO για το σύνολο των υπηρεσιών της.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ