Η Ευρωπαϊκή Πίστη εκδίδει τον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2013

Για την Ευρωπαϊκή Πίστη, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα για την ανάπτυξη. Με ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης εισάγει πρωτοβουλίες που προσθέτουν στη λειτουργία της ενέργειες και πτυχές ενδιαφέροντος προς την κοινωνία ενισχύοντας πρωτοβουλίες, σχετικές με το περιβάλλον και τον πολιτισμό, υλοποιώντας τους στόχους και τις δεσμεύσεις που είχαν τεθεί, για την προώθηση μιας οικονομικής ανάπτυξης που είναι πιο φιλική στη κοινωνία και στο περιβάλλον.

Επισυνάπτεται ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2013.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ