Ευρωπαϊκή: Υποστηρικτής των προγραμμάτων ECOMOBILITY & FREEMOBILITY

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, αποδεικνύει έμπρακτα για άλλη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, στηρίζοντας τις ενέργειες του εθελοντικού οργανισμού για το αστικό περιβάλλον «ECOCITY».

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη ήταν υποστηρικτής των εκδηλώσεων του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «ECOMOBILITY», καθώς και της παράλληλης εκστρατείας «FREEMOBILITY», στην Αθήνα, οι οποίες ξεκίνησαν στις 02/02/2015 και ολοκληρώθηκαν στις 10/02/2015.

Στόχος και των δύο ενεργειών ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδίως των μαθητών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και για θέματα που αφορούν στην ελεύθερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις πόλεις.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, με ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, θα συνεχίσει να ενισχύει πρωτοβουλίες σχετικές µε το περιβάλλον και τον πολιτισμό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη μίας φιλικής προς το περιβάλλον κοινωνίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ