Διαγραφές οφειλών και «πάγωμα» δανείων για άπορες οικογένειες από την Πειραιώς

Eκτός του συγκεκριμένου προγράμματος που απευθύνεται μόνο σε άπορες οικογένειες, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επίσης προχωρήσει στη δημιουργία ενός προϊόντος τύπου balloon, το οποίο αφορά όλους τους δανειολήπτες και επιτρέπει το πάγωμα μέρους της οφειλής από στεγαστικά δάνεια σε ποσοστό από 40% έως και 60%. Η διάρκεια του παγώματος ξεκινάει από τα 15 και μπορεί να φτάσει έως και τα 25 χρόνια, ενώ το μέρος της οφειλής που παγώνει δεν εκτοκίζεται.


Σε διαγραφή οφειλών έως 20.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, καθώς και πάγωμα των οφειλών από στεγαστικά δάνεια, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς σε όλους τους δικαιούχους που εντάσσονται στο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Στην περίπτωση των καταναλωτικών δανείων η διαγραφή της οφειλής είναι καθολική και αφορά τόσο τους τόκους όσο και το κεφάλαιο, μηδενίζοντας την οφειλή, εάν αυτή είναι έως 20.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η οφειλή ξεπερνά αυτό το όριο και φθάνει π.χ. τα 50.000 ευρώ, η διαγραφή περιορίζεται στα 20.000 και δεν αφορά στο υπερβάλλον τμήμα. Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, η διαγραφή αφορά τους τόκους που συνοδεύουν το δάνειο για όσο διάστημα αυτό παγώνει και οι οποίοι δεν θα κεφαλαιοποιούνται. Ειδικά για τις οφειλές από στεγαστικά δάνεια, το πάγωμα ισχύει έως τα τέλη του 2015 και στη συνέχεια η επανένταξη του δικαιούχου θα πρέπει να γίνει είτε με την επέκταση του νόμου είτε με απόφαση της Τράπεζας για επέκταση του προγράμματος.

Εκτός του συγκεκριμένου προγράμματος που απευθύνεται μόνο σε άπορες οικογένειες, η τράπεζα Πειραιώς έχει επίσης προχωρήσει στη δημιουργία ενός προϊόντος τύπου balloon, το οποίο αφορά όλους τους δανειολήπτες και επιτρέπει το πάγωμα μέρους της οφειλής από στεγαστικά δάνεια σε ποσοστό από 40% έως και 60%. Η διάρκεια του παγώματος ξεκινάει από τα 15 και μπορεί να φτάσει έως και τα 25 χρόνια, ενώ το μέρος της οφειλής που παγώνει, δεν εκτοκίζεται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζεται με την αξιολόγηση της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης της οφειλής του δανειολήπτη.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα για τους άπορους οφειλέτες, εντάσσονται αυτοδίκαια οι δικαιούχοι του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση (4320/15), δηλαδή όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

• Το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 2.400 ευρώ ή τα 3.600 ευρώ όταν πρόκειται για ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

• Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους, δεν υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο και κατά 10.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο, με ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ.

• Οι τυχόν καταθέσεις σε τράπεζες δεν είναι μεγαλύτερες από το διπλάσιο του εισοδήματος που ορίζεται για τους δικαιούχους.

Οπως σημειώνει η Πειραιώς στην ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην «ανακούφιση των οφειλετών-πελατών της που διαθέτουν πλέον πολύ χαμηλό εισόδημα» και αντανακλά τη γενικότερη «κινητοποίηση της Τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, μέσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κρίσης, σηματοδοτώντας την προσπάθεια όλων μας για μια νέα αρχή». Από την πλευρά της τράπεζας σημειώνεται ότι προς το παρόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ωφελούμενων. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι δικαιούχοι που μπορούν να ενταχθούν στον νόμο, ανέρχονται έως τα 180.000 νοικοκυριά και έως τα 150.000 μεμονωμένα άτομα, υπολογίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα είναι κατ’ ελάχιστον 50.000 άτομα. 

Πηγή: “kathimerini

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ