Η Global Sustain σε συνεργασία με την DigiΜagix, δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό μάθημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Αειφορία

Οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις θέτουν πολύπλευρα ζητήματα βιωσιμότητας του πλανήτη. Το περιβάλλον, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η διαφθορά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που βρίσκουν μπροστά τους και καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί ανά τον κόσμο. Τα μέρη ενός οργανισμού οφείλουν να αντιληφθούν το ρόλο τους και να ανταπεξέλθουν σε νέες απαιτήσεις. Πλέον, το θέμα δεν είναι μόνο να πειστούν οι οργανισμοί να επενδύσουν στην αειφορία, αλλά να ενημερωθούν γύρω από τα οφέλη της και να εκπαιδευτούν σωστά ώστε να κάνουν πράξη το ενδιαφέρον προς την κοινωνία, ανταποκρινόμενοι παράλληλα σε νομικές δεσμεύσεις και στις προσδοκίες των κοινωνικών τους εταίρων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη καλούνται να «ξεκλειδώσουν» ικανότητες πάνω σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων τα τελευταία χρόνια, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο και χρήμα. 

Με αυτό το σκεπτικό, η Global Sustain σε συνεργασία με την DigiMagix, δημιούργησαν ένα μοναδικό ηλεκτρονικό μάθημα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) με το οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει σε βάθος τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και της Αειφορίας και να αποκτήσει πολύτιμη γνώση με έναν σύγχρονο, διαδραστικό και ευέλικτο τρόπο, για εξειδικευμένα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν όλο και περισσότερους οργανισμούς στο μέλλον, ανεξαρτήτως κλάδου.

Το πρόγραμμα e-learning είναι ένα επιμορφωτικό, καινοτόμο, εύχρηστο και ταυτόχρονα διασκεδαστικό ταξίδι στην αειφορία, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια, για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων κάθε οργανισμού. Το πρόγραμμα αποτελείται από πρωτότυπες παρουσιάσεις, γραφικές αναπαραστάσεις, animation και case studies, ενώ οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν σε κάθε πεδίο τις γνώσεις και την απόδοσή τους, μέσω παραμετροποιημένων διαδραστικών ασκήσεων. 

Η ενδεικτική διάρκεια του μαθήματος είναι 6 διδακτικές ώρες, ενώ όσον αφορά στα θεματικά πεδία, το σύγχρονο μικρο και μακρο οικονομικό περιβάλλον, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η βιώσιμη ανάπτυξη, οι κοινωνικοί εταίροι, η στρατηγική, οι απολογισμοί ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης, το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, οι υπεύθυνες επενδύσεις, η μέτρηση αξίας ενεργειών ΕΚΕ καθώς και τα οφέλη, είναι μερικές από τις ενότητες γύρω από τις οποίες διαρθρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το αυτόνομο πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ΕΚΕ, μάρκετινγκ, ανθρώπινου δυναμικού, ειδικούς επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, περιβαλλοντολόγους, ειδικούς διασφάλισης ποιότητας, επενδυτές, στελέχη ΜΚΟ, φοιτητές και σε όλους όσοι επιθυμούν να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους ή να αποκτήσουν εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιεχόμενο του μαθήματος ανανεώνεται και εμπλουτίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενσωματώνοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αειφορία, σε συνάρτηση πάντα με τις ανάγκες και το υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου. Είναι διαθέσιμο σε PC, Mac και tablets, ενώ ο δικτυακός τόπος και η εκπαιδευτική πλατφόρμα (LMS) που προσφέρει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πρόσβασης σε όσους χρήστες επιθυμεί ο οργανισμός. 

Το e-learning αποτελεί μια αποτελεσματική, γρήγορη και αξιόπιστη μορφή παροχής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Επιτυγχάνεται άμεση διάθεση της πληροφορίας με εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα μετρήσιμου αποτελέσματος (αναφορές ολοκλήρωσης της μαθησιακής διαδικασίας, στατιστικά κ.λπ.). Ειδικότερα, όσον αφορά στα οφέλη του e-learning προγράμματος «Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Αειφορία», αυτά έχουν ως εξής:

Εξατομικευμένη εκπαίδευση ανεξαρτήτως χρόνου και χώρου.
Κατανόηση εννοιών και δημιουργία γνώσης και απαιτούμενων ικανοτήτων για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν στον οργανισμό.
Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.
Ομαλή μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξη οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site http://sustainabilitylearning.gr/   ή  επικοινωνήστε με:  

Global Sustain – Τηλ.: 210 927 1110
DigiMagix – Τηλ.: 210 894 0420

Πηγή: “HR NEWSLETTER 20/4/2015″

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ