Ο δείκτης SROI και η μέτρηση της αξίας των κοινωνικών δράσεων σε σεμινάριο της Global Sustain

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η μέτρηση των επενδύσεων και των αποτελεσμάτων της στρατηγικής και των πρακτικών εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας καθίσταται επιτακτική ανάγκη.

Οι αναλυτές και οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν τη φράση «You can’t manage what you can’t measure» για να περιγράψουν το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει ορθή διαχείριση πόρων δίχως μέτρηση των αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσής τους.

Σε μια εποχή όπου η διαχείριση των πόρων κάθε είδους μιας επιχείρησης είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση, η μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και των στρατηγικών εταιρικής υπευθυνότητας εξελίσσεται σε σημαντικό προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση, τη βελτίωση και την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις.

Με άλλα λόγια, η μέτρηση αποτελεί το πολύτιμο εργαλείο που μας παρέχει την ουσιαστική εικόνα και τα στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτουμε ώστε να ασκούμε αποτελεσματικό έλεγχο, να προλαμβάνουμε τις σπατάλες πόρων και να εξασφαλίζουμε την επιτυχία των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας με γνώμονα την ικανοποίηση των εμπλεκομένων.

Η μέτρηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) γίνεται έτσι αναπόσπαστο εργαλείο κάθε στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας. Οι εποχές του «δίνω/προσφέρω χωρίς να μετρώ» έχουν περάσει ανεπιστρεπτί σε επιχειρήσεις στις οποίες η ΕΚΕ αποτελεί ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας ενσωματωμένο στην εταιρική κουλτούρα.

Η ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας των στελεχών με τη διοίκηση, τους μετόχους και τους διαφόρους συμμέτοχους αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό λόγο για την ενσωμάτωση των πρακτικών και μεθόδων μέτρησης και αποτίμησης των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας στη στρατηγική ΕΚΕ.

Η έννοια της “Απόδοσης Επένδυσης” (ROI-Return on Investment) προέκυψε από την ανάγκη υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών, μετόχων και ιδιοκτητών επιχειρήσεων να γνωρίζουν τι παίρνουν πίσω από τις κάθε είδους επενδύσεις που πραγματοποιούν. Πρόκειται για ένα δείκτη που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης ή για τη σύγκριση της αποδοτικότητας διαφορετικών επενδύσεων.

Στην περίπτωσή μας, η προσθήκη του κεφαλαίου “S” μπροστά από το ROI εισάγει τον παράγοντα “κοινωνία” στην εξίσωση και δημιουργεί τον δείκτη “Social Return on Investment” (SROI).

Τι είναι το Δίκτυο SROI

«Το Δίκτυο SROI (SROI Network) είναι ένα πλαίσιο βασισμένο σε κοινωνικά αποδεκτές αρχές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στην κατανόηση, επεξεργασία και διαχείριση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις δράσεις ατόμων ή επιχειρήσεων.

Στόχος του δικτύου είναι προάγει την κοινωνική ευημερία και ισότητα, αλλά και την επιχειρηματική αειφορία.

Οι ισχύουσες πρακτικές  συχνά επιτείνουν την κοινωνική ανισότητα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι νέες προσεγγίσεις πρέπει να είναι παράλληλα και καινοτόμες, ώστε να προσδώσουν νέο περιεχόμενο στην έννοια της “Αξίας” και να διασφαλίσουν την ενεργό εμπλοκή όσων επηρεάζονται από τις διάφορες δράσεις.

Το SROI, εντάσσοντας την έννοια της “Αξίας” σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι απλώς στο οικονομικό, φιλοδοξεί να προσφέρει στους εμπλεκόμενους παίκτες -εταιρείες, κοινωνικές επιχειρήσεις, επενδυτές, προμηθευτές- μια ορθή εικόνα του αντίκτυπου των δράσεων και της εργασίας τους και να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Τι προσφέρει η Μέτρηση

Τα οφέλη της μέτρησης είναι επιγραμματικά τα εξής:

*Βελτιωμένη διαχείριση του προγράμματος
*Πιο αποτελεσματικός σχεδιασμός
*Πιο αποτελεσματική αξιολόγηση
*Καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της εργασίας
*Ενίσχυση της επικοινωνίας της αξίας της εργασίας (σε εμπλεκόμενους εντός και εκτός επιχείρησης)
*Εστίαση προσοχής στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξία που δημιουργείται από την επιχείρηση ή τον οργανισμό.

Το σεμινάριο της Global Sustain

Σε αυτό το πλαίσιο, η Global Sustain διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο «SROI (Social Return on Investment) – Social Value & Impact Measurement», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαΐου 2015, στο NJV Athens Plaza Hotel, στην Πλατεία Συντάγματος στο Κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, ανοιχτό σε επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν έναν διεθνούς φήμης ομιλητή, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Social Value International, κ. Jeremy Nicholls και να κατανοήσουν τους τρόπους μέτρησης της κοινωνικής αξίας των διαφόρων δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.

Το σεμινάριο και τα θέματά του αποσκοπούν στη στοχευμένη κατάρτιση των συμμετεχόντων, αλλά και στη δικτύωσή τους με άλλα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί μια απογευματινή εκδήλωση με θέμα τις γενικές αρχές του Social Return on Investment (SROI) και της μέτρησης κοινωνικής αξίας.

Τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούμενο από επτά εκπαιδευτικές ενότητες ειδικότερου ενδιαφέροντος, βέλτιστες πρακτικές και ασκήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ