Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιβράβευση των εργαζομένων της για την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία τους

H Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, επιβραβεύει το προσωπικό της τόσο για την περιβαλλοντική όσο και για την κοινωνική του ευαισθησία και προσφορά.

Πιο συγκεκριμένα, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε, η Διοίκηση βράβευσε τους εργαζόμενους με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην τράπεζα αίματος που διατηρεί η εταιρία στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπικό της Εταιρίας, μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει περισσότερες από 500 φιάλες αίματος.

Στην ίδια τελετή, επιβραβεύθηκαν και οι εργαζόμενοι με τη χαμηλότερη καθημερινή ενεργειακή κατανάλωση στις μετακινήσεις τους, επιλέγοντας εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο, Car Pooling).

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, θα συνεχίσει να παρέχει κίνητρα προς τους υπαλλήλους της, με σκοπό να υιοθετήσουν το νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρίας, το οποίο βασίζεται στο υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, τόσο ως προς τους συνανθρώπους μας όσο και ως προς το περιβάλλον.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ