Ευρωπαϊκή Πίστη: Ενίσχυση των προσπάθειών του Ομίλου της Unesco Πειραιώς & Νήσων

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποδεικνύει έμπρακτα για άλλη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, ενισχύοντας τις προσπάθειες του Ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε σε προσφορά τροφίμων πρώτης ανάγκης, τα οποία ο Όμιλος Unesco θα παρέχει δωρεάν σε ωφελούμενους, που επιλέγονται με κοινωνικά κριτήρια, μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου του.

Παράλληλα, το προσωπικό της Εταιρίας, προχώρησε στη συγκέντρωση χρηματικού ποσού, για την ενίσχυση των δράσεων των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει παρόμοιες δράσεις, υιοθετώντας τις αρχές του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες έχουν ως στόχο την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ