Στην Global Link ανέθεσε η Ergo Hellas

Νικήτρια, αναδείχθηκε η εταιρεία Global Link, η οποία ανέλαβε ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας ικανοποίησης πελατών, συνεργατών και ανθρώπινου δυναμικού για την Ergo Hellas. Στο πλαίσιο αυτό, η Global Link θα παρακολουθεί διαχρονικά τους δείκτες ικανοποίησης για την Ergo Hellas, συμβάλλοντας έτσι στη χάραξη στρατηγικής της εταιρείας

Η Ergo Hellas είναι μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού ομίλου ζημιών, Ergo, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους σε Γερμανία και Ευρώπη. Ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.

Πηγή: “marketingweek.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ