Η Ευρωπαϊκή Πίστη υπερήφανο μέλος της κοινότητας των Green Angles

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., στο πλαίσιο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, ανακοινώνει την ενεργό συμμετοχή της ως μία από τις 17 εταιρίες που συμμετέχουν στην πρώτη στην Ελλάδα κοινότητα περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, με τον διακριτικό τίτλο Green Angels. 

Η κοινότητα των Green Angels τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και του Ομίλου Χρηματιστηρίων Αθηνών. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας μέσα από τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και με την ταυτόχρονη προστασία των Ελληνικών δασών.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποδεικνύοντας έμπρακτα για άλλη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, συμμετέχει ως «Πράσινος Άγγελος» και δεσμεύεται να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός πλάνου Ενεργειών και την Υλοποίηση ενός Στρατηγικού πλαισίου, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος, μέσω έργων μείωσης κόστους, βελτίωσης διαδικασιών, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, με ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, θα συνεχίσει να ενισχύει πρωτοβουλίες σχετικές µε το περιβάλλον, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη μίας φιλικής προς το περιβάλλον κοινωνίας. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ