Συμμετοχή της Global Sustain σε διεθνή events με θέμα την αειφορία

Το Ethical Corporation διοργάνωσε στις 18-19 Μάιου, στο Λονδίνο το 14ο Ετήσιο συνέδριο για τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις (14th Annual Responsible Business Summit), με θέμα: «Ενσωμάτωση της Βιώσιμης Οικονομίας στο επιχειρηματικό μοντέλο». 

Το ετήσιο συνέδριο του Ethical Corporation αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συναντήσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε θέματα αειφορίας και υπευθυνότητας. Πάνω από 300 συμμετέχοντες από 15 διαφορετικούς τομείς, εξέτασαν σημαντικά θέματα όπως: αειφόρος καινοτομία, βιώσιμες συνεργασίες, αποδοτικότητα των πόρων και στρατηγικές ανάπτυξης. 

Την ίδια περίοδο, η εταιρία Εdie.net διοργάνωσε στο Λονδίνο το 3ο Φόρουμ Αειφόρου Επικοινωνίας (3rd Annual Sustainability Communications Forum). Το ολοήμερο αυτό συνέδριο προσέφερε έμπνευση αλλά και πρακτική καθοδήγηση στις εταιρίες, προκειμένου να επιτύχουν την αποτελεσματική δέσμευση των κοινωνικών τους εταίρων αλλά και να ενισχύσουν την εταιρική τους εικόνα και ταυτότητα. 

Το συνέδριο αλλά και το φόρουμ υποστήριξαν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οργανισμοί και μέσα επικοινωνίας. Η Global Sustain ήταν επίσημος Χορηγός Επικοινωνίας του συνεδρίου του Ethical Corporation και επίσημος Υποστηρικτής του φόρουμ. 

Ο κ. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος της Global Sustain συμμετείχε και στα δυο events με στόχο να επικοινωνήσει στο διεθνές δίκτυο της Global Sustain, τις αξίες, το όραμα, τις υπεύθυνες δράσεις και το προφίλ των εταιριών-μελών της. Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Σπανός: «Στη Global Sustain επιδιώκουμε να υποστηρίζουμε τα μέλη και το δίκτυό μας σε θέματα Αειφορίας. Παράλληλα φροντίζουμε για τη διευκόλυνση των συνεργειών, την αναζήτηση ευκαιριών και την ενημέρωση των κοινωνικών μας εταίρων για τις τελευταίες εξελίξεις, νέα και εκδηλώσεις σχετικά με την αειφορία και την εταιρική υπευθυνότητα. Συνεπώς, είναι ύψιστης σημασίας να συμμετέχουμε ενεργά σε διεθνείς εκδηλώσεις, συνέδρια και βραβεία που επικεντρώνονται σε θέματα γύρω από τις υπεύθυνες επενδύσεις, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη βιώσιμη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τις επικοινωνίες και τις βέλτιστες πρακτικές»

Περισσότερες πληροφορίες για την Ethical Corporation:  http://www.ethicalcorp.com/ 

Περισσότερες πληροφορίες για την Edie.net: http://www.edie.net/.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ