Απολογισμός Ενεργειών Συμβουλευτικού Κέντρου & Γραμμής 115 25 – Μάϊος

Τον Μάϊο 2015 η Συμβουλευτική  Γραμμή 115 25 «Μαζί για το Παιδί»:

Έλαβε συνολικά 539 κλήσεις, εκ των οποίων:
 • Συμβουλευτικές:259
 • Παραπομπές: 67
 • Πληροφορίες για υπηρεσίες: 179
 • Καταγγελίες: 4
Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου «Μαζί για το Παιδί»:

• Στήριξε 268 άτομα, εκ των οποίων:
 • 98 άτομα στο πλαίσιο ατομικών ή οικογενειακών συνεδριών συμβουλευτικής
 • 170 άτομα σε ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους του Κέντρου αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα
 • Διενήργησε συνολικά 7 σεμινάρια
• Συνεχίσε τις προγραμματισμένς εβδομαδιαίες συνεδρίες 5 ομάδων στήριξης γονέων στις εξής θεματικές ενότητες:
 • Διαχείριση διαζυγίου με παιδιά
 • Στήριξη γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Στήριξη γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • Στήριξη γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Στήριξη γονέων εφήβων
Οι δύο πρώτες ομάδες ολοκλήρωσαν τον κύκλου των 8 συναντήσεων τους εντός του μήνα, ενώ οι υπόλοιπες 3 ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν έως τέλος Ιουνίου.

Δημοσιεύσε 14 άρθρα σε sites/blogs και έντυπα περιοδικά για θέματα που αφορούν παιδί και σεξουαλικότητα, διαχείριση θυμού, αδελφική αντιζηλία

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ