Απολογισμός Ενεργειών Συμβουλευτικού Κέντρου & Γραμμής 115 25

Το τελευταίο τρίμηνο η Συμβουλευτική Γραμμή «11525 Μαζί για το Παιδί»:

Έλαβε συνολικά 1.584 κλήσεις εκ των οποίων:
 • Συμβουλευτική: 709
 • Καταγγελίες:14
 • Πληροφορίες για υπηρεσίες:541
 • Παραπομπές σε άλλους φορείς:190
 • Άλλες κλήσεις:130

Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου «Μαζί για το Παιδί»:

Στήριξε 801 εξυπηρετούμενους εκ των οποίων:
 • 243 άτομα στο πλαίσιο ατομικών/οικογενειακών συνεδριών συμβ/κής & ομάδων γονέων
 • 558 άτομα σε ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους του Κέντρου αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα (σχολεία)
 • Διενήργησε συνολικά 17  ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια

Συνέχισε τις προγραμματισμένες 5 Ομάδες Γονέων Στήριξης στις εξής θεματικές ενότητες:
 • Στήριξη διαζευγμένων γονέων με παιδιά
 • Στήριξη γονέων με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Στήριξη γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας
 • Στήριξη γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας
 • Στήριξη γονέων παιδιών εφηβικής ηλικίας

Δημοσίευσε 37 άρθρα σε πάνω από 15 site/blogs και έντυπα περιοδικά για θέματα που αφορούν:
 • Παιδί & Τεχνολογία
 • Σεξουαλικότητα
 • Διακοπές & Οικονομικές Δυσκολίες
 • Διαχείριση Θυμού
 • Άγχος Εξετάσεων
 • Διαζύγιο
 • Όρια
 • Ενδοσχολική βία
 • Εφηβεία
 • Αδελφική Ζήλεια
 • Τιμωρία

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ