15.000 παραγωγοί και 150 επιχειρήσεις στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας

Με αφορμή τα 2 χρόνια του προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης, σύμβουλος διοίκησης εμπορικής και αγροτικής τραπεζικής, δήλωσε:

«Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, έχει βοηθήσει ουσιαστικά στην στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας. Περισσότεροι από 15.000 παραγωγοί και 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις με 1,2 δισ. ευρώ εξαγωγές, έχουν ενταχθεί σ’ αυτό, και τα τοποθετημένα κεφάλαια υπερβαίνουν τα 500 εκ. ευρώ. 

Έχουμε μεριμνήσει και στη σημερινή συγκυρία των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των συνθηκών ρευστότητας, για την ομαλή συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματός μας με κανονική ροή χρηματοδότησης, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους παραγωγούς – προμηθευτές τους που έχουν ενταχθεί σ’ αυτό.

Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς, καλύπτει: 
  • Τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τις πληρωμές της αξίας των προϊόντων των παραγωγών.
  • Τους παραγωγούς, μέσω της κάρτας συμβολαιακής, για την αγορά εφοδίων και καυσίμων. 
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής και των εργατών γης, μέσω της έκδοσης εργοσήμου στα καταστήματά της με τη χρήση της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ